Provincie zet streep door nieuw datacenter Middenmeer

datacenter met beheerder

Nieuwe datacenters mogen in Noord-Holland alleen op specifieke bedrijventerreinen in Amsterdam, Haarlemmermeer, Diemen en Hollands Kroon komen. Dat betekent dat er een streep gaat door de bouw van een tweede datacenter van Microsoft in Middenmeer.

Dat staat in de nieuwe concept-datacenterstrategie van Gedeputeerde Staten van Noord-Holland. De conceptnota wordt eerst nog met meerdere partijen besproken. Eind dit jaar stellen Provinciale Staten een definitieve datacenterstrategie vast. De verwachting is echter dat de nota op dit punt weinig tot niet zal veranderen.

De provincie stelt in de nota dat digitalisering al een flinke impact heeft op Noord-Holland. “Deze ontwikkeling zorgt voor toenemend dataverkeer en vraagt een stevige digitale infrastructuur. Datacenters zijn daarvoor noodzakelijk,” zo valt in de nota te lezen.

Omgevingsvergunning

Noord-Holland wil weliswaar koploper worden in zowel duurzaamheid als innovatie, maar dan wel gecontroleerd. In de Omgevingsverordening staat dat er alleen nog op de aangewezen plekken datacenters mogen komen. Buiten deze gebieden zijn nieuwe datacenters niet mogelijk.

Verder wordt het verplicht dat de gemeenten waar datacenters zich nog kunnen vestigen met de provincie afspraken maken over de manier waarop de datacenters in het landschap passen. Verder is verantwoord gebruik van energie, water en benutten van restwarmte belangrijk. Met de datacentersector maakt de provincie aanvullende afspraken over duurzaamheidsprestaties. De provincie gaat daarom strenger kijken naar vergunningverlening en toezicht en gaat strakker handhaven. Dat geldt ook voor de handhaving van milieuregels.

In maart dit jaar startte de provincie al een handhavingsprocedure tegen de komst van een nieuw datacenter van Microsoft op Agriport A7 in Middenmeer. De gemeente had toestemming gegeven maar de provincie vond dat zij zelf over de komst van datacenters beslist en niet de gemeente.

Lees ook:

 

Gerelateerde berichten...