Rekenkamer: WiV beperkt slagkracht AIVD en MIVD

AIVD hoofdkantoor

De Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten 2017 (WiV) beperkt juist de slagkracht van inlichtingendiensten AIVD en MIVD. Dat blijkt uit het net verschenen rapport ‘Slagkracht van AIVD en MIVD onder druk’ van de Algemene Rekenkamer.

Het onderzoek vond plaats naar aanleiding van vragen van de minister van Defensie, die op dat moment verantwoordelijk was voor de inlichtingendiensten. De nieuwe regels vragen extra werk van de diensten en dus ook extra capaciteit, stelt de Rekenkamer. Er is ook te weinig geld voor invoering van de wet en dus is er domweg minder tijd voor hun hoofdtaak. Dit heeft ook impact op de IT-systemen van de diensten.

Kabelinterceptie, de belangrijkste nieuwe bevoegdheid waarmee diensten verkeer via internetkabels mogen aftappen, is ruim 2 jaar na de inwerkingtreding van de wet, ook wel sleepwet genoemd, nog niet op orde. Er is dus ook nog geen effectiviteitswinst.

Administratie

De Rekenkamer constateert ook een toename van administratieve handelingen. Er blijft daardoor minder tijd over voor het onderzoek zelf. Het aanvraagproces van bijzondere bevoegdheden onder de Wiv 2017 vraagt ook meer tijd en capaciteit dan onder de Wiv 2002.

De inlichtingenpositie van de diensten is ook slechter vanwege de nieuwe wet. Zeker ook omdat de implementatie nog niet eens rond is. Dit gaat op alle vlakken ten koste van de reguliere taken van de diensten.

Het onderzoek vond plaats bij beide diensten.

Intussen hangt ook nog een wetsvoorstel over wijziging van de Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten (Wiv) dat nog boven de markt hangt.  Daarin zou de macht van de Toetsingscommissie Inzet Bevoegdheden (TIB) in te perken. Deze dienst houdt toezicht op de AIVD en MIVD.

Lees ook:

Gerelateerde berichten...

X