RobotWise haalt 900.000 euro subsidies op voor scholen

robot schudt mensenhand

Het afgelopen jaar kregen basis- en middelbare scholen bijna 900.000 euro aan overheidssubsidies voor de inzet van sociale robots. Het geld gaat naar het programma Gelijke Kansen van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW). Van daaruit komt het bij de scholen terecht.

Scholen kunnen de subsidies gebruiken voor lesprogramma’s. Dit is inclusief trainingen voor leerkrachten en de benodigde leermiddelen. Deze lesprogramma’s brengen leerlingen belangrijke sociale skills bij via sociale robots en speciaal ontwikkelde lessen. Het project RobotWise ontwikkelde de lespakketten.

Talentontwikkeling met robots

In totaal gaan dit jaar ongeveer 900 leerlingen en ruim 100 leerkrachten door heel Nederland kennismaken met de didactische werkwijze via de robots. De robots dienen als middel om (meta)cognitieve vaardigheden, ‘ 21st Century Skills’ en taal- en rekenvaardigheid te vergroten.

De scholen worden tijdens het gehele traject begeleid door RobotWise, van het trainen van de leerkrachten en de lessen in groep 8 en in het eerste jaar van het voortgezet onderwijs, tot aan de verantwoording van de projecten. De scholen kunnen er voor kiezen om de benodigde educatieve robots aan te schaffen of te huren bij de leverancier. Daarmee hebben ze de mogelijkheid om de projecten te continueren of uit te breiden naar andere klassen, ook na het schooljaar 2021/2022.

Subsidie

Het afgelopen jaar konden scholen subsidies aanvragen voor lesprogramma’s gericht op leerlingen die een extra steuntje in de rug kunnen gebruiken. Het doel is om doorstroom van deze leerlingen van het primair naar het voortgezet onderwijs te verbeteren. Daarbij gaat het om leerlingen die het risico lopen dat ze niet goed aansluiten op vervolgonderwijs.

Deze leerlingen hebben wel degelijk de potentie om verder te leren, maar vergeleken met leeftijdsgenoten hebben ze minder kansen. Bijvoorbeeld kinderen van ouders met een lager opleidingsniveau, maar ook kinderen die speciaal onderwijs volgen.

No-cure, no-pay

Omdat subsidiemogelijkheden niet altijd bekend zijn bij scholen en het aanvragen een complexe aangelegenheid is, besloot RobotWise om scholen hierbij te helpen. Dit gebeurt op basis van een no-cure, no pay. In mei 2020 kwamen de eerste contacten met basisscholen door heel Nederland tot stand. Ze werden gematcht met middelbare scholen. Op 29 oktober 2020 kregen de scholen bericht of hun subsidie-aanvraag was toegekend.

In totaal is via deze weg bijna 900.000 euro aan onderwijssubsidies toegekend aan 40 scholen. Dit jaar kunnen ze het geld onder andere besteden aan RobotWise lesprogramma’s, coachen en opleiden van leerkrachtenteams en aan de aanschaf van robots voor de klassen. De eerste scholen starten deze maand al met de eerste training en met het bijbehorende lesprogramma. De bedoeling is dat zij deze programma’s uiteindelijk zelfstandig kunnen geven aan leerlingen.

Lees ook:
  • Robot Bot Handy ruimt vaatwasser in en brengt je drinken
  • Help! Mijn collega is een robot!

Gerelateerde berichten...

X