Solid-State-Disks, Software-Defined-Storage en Scale-Out-Architecture beheersen opslagindustrie

Solid-State-Disks, Software-Defined-Storage en Scale-Out-Architecture hebben de uniforme structuur van opslag doorbroken. De ontwikkeling van opslagtechnologiën wordt versneld door digitale transformatie met gegevensgerichte bedrijfsmodellen.

Gelijksoortige opslagmedia behoren tot het verleden. Tot een paar jaar geleden waren data opslagsystemen bij de meeste bedrijven nog in Direct-Attached-Storage (DAS), Network-Attached-Storage (NAS) of Storage-Area-Networks (SAN) onderverdeeld. De prestaties waren afhankelijk van het aantal drives en de performance van de disks.

 

Vijf trends overheersen:

1. Full-Flash bereikt de hoogste prestatie
Bij transactie-zware toepassingen, zoals complexe databases, real-time
gegevensanalyse en social networks, bereiken op harddisk gebaseerde
systemen al snel de limiet.

Full-Flash of All-Flash-Arrays die uitsluitend met Flash opslag werken en ook hoge I/O’s en lage latencies vertonen, zijn daarvoor in de wieg gelegd. De vooruitgang van de Flash technologie maakt het mogelijk om tegelijkertijd de capaciteit te verhogen tegen lagere kosten. Dit maakt ze succesvol en aantrekkelijk voor de storage markt.

2. Hybrid-Storage is een combinatie van prestatie en capaciteit
Als prestatie en tegelijkertijd hoge capaciteit het belangrijkst zijn,
komen Hybride-Storage systemen het sterkst naar voren. Ze combineren de
capaciteit van disks met de prestaties van Flash opslag die in deze
systemen als intelligente cache fungeren. Een toepassingsgebied hiervoor is
bijvoorbeeld VDI-infrastructuur. Ter dekking van de kortstondige pieken
tijdens een bootstorm, is Flashperformance beschikbaar, terwijl in het
standaard besturingssysteem de performance van klassieke drives in
combinatie met intelligente caching toereikend is voor het schrijven van
data.

3. Storage-Tiering combineert de voordelen van alle opslagmedia
Als er gelijktijdig verschillende aanvragen verwerkt moeten worden, dienen
zich de Storage-Tiering systemen aan. De gegevens worden hier afhankelijk
van de frequentie op verschillende snelle opslagmedia (Tiers) opgeslagen.

Vaak gebruikte gegevens staan op de snelste opslagmedia. Zelden gebruikte
gegevens op het minst snelle. Een intelligente beheersoplossing die het
toegangsgedrag bewaakt, neemt de distributie van gegevens over. Als
bestaande systemen geïntegreerd moeten worden in een nieuw opslagmodel,
biedt zich de inzet van Storage-Tiering binnen het frame van een Software-
Defined-Storage concept aan.

4. Server-based-Storage is schaalbaar en gevirtualiseerd
Server-based-Storage is in twee van elkaar onafhankelijke scenario’s
inzetbaar. Maakt hij deel uit van een hypervisor, spreekt men van een hyper-
convergent systeem. Voor degenen die een geïntegreerde en eenvoudig te
organiseren virtuele infrastructuur willen bouwen als een private cloud, is
dit systeem de eerste keus.

In het tweede geval wordt Server-based-Storage gebruikt als basis voor veel Software-Defined oplossingen. Door deze opslagservice voor standaard hardware beschikbaar te stellen, is nagenoeg elke horizontale Scale-out van Server-based-Storage mogelijk.

5. Cloud-Storage scoort door efficiëntie
Cloud-Storage is economisch en technisch gezien een interessant alternatief
voor On-Premise-Storage. Het beeld van flexibiliteit, wendbaarheid
en schaalbaarheid van een Public-Cloud in een Private-Cloud is slechts met
inzet van veel resources mogelijk.

Omdat via gateways, een eenvoudige verbinding tussen de interne infrastructuur en de cloud beschikbaar is, zijn er verschillende gebruiksscenario’s waarin Public-Cloud-Storage bedrijven nieuwe schalings-, onderhouds- en noodherstelopties mogelijk
maakt.

“Het antwoord op de vraag voor welke opslagarchitectuur men moet kiezen is
niet eenvoudig”, benadrukt Jürgen Waiblinger, Solution Manager
infrastructuur bij transtec in Reutlingen. “Zo is een hybride cloud als een
verlengstuk van de interne infrastructuur ter dekking van de periodieke
belasting een goede oplossing.”

“Voor toepassingen die zijn gebaseerd op real time analytics wordt eerder een Flash architectuur geadviseerd, terwijl back-ups in de openbare cloud in goede handen zijn. Met betrekking tot keuze en implementatie wordt advisering door een competente externe dienstverlener aangeraden.”

X