Subsidie elektronische gegevensuitwisseling zorg populair

zorgmedewerkers handen zorgsector

De subsidieregeling InZicht voor elektronische gegevensuitwisseling in de zorg is mateloos populair. In de afgelopen maanden groeide het aantal zorgorganisaties dat subsidie kreeg met 107. Het budget voor deze sector-overstijgende regeling van 30 miljoen euro is volgens VWS nu op.

De deelnemende organisaties gaan het geld gebruiken om zorginformatie te kunnen delen tussen zorgprofessionals en hun cliënten. Dat gebeurt via de persoonlijke gezondheidsomgeving (PGO). Cliënten en mantelzorgers kunnen door meer inzicht in de zorginformatie meer regie nemen.

Een groot deel van de organisaties gaat het geld ook inzetten voor de overdracht tussen zorgprofessionals onderling (de eOverdracht). Zorgprofessionals kunnen gegevens hierdoor beter en sneller overdragen. Ze hebben dus eerder alle informatie van een cliënt beschikbaar.

Elektronische gegevensuitwisseling

Deelnemende organisaties moeten eind 2022 klaar zijn met de realisatie van de elektronische uitwisselingen van de regeling. De lessen en kennis uit het project komt ook beschikbaar voor andere zorgorganisaties.

De bedoeling is dat de instellingen het geld gaan gebruiken voor projecten van ongeveer een half jaar. Ze moeten uitvinden wat wel en niet werkt, en onder welke voorwaarden dat werkt.

De bedoeling is dat al die projecten meehelpen met de instelling van de wet Elektronische Gegevensuitwisseling in de Zorg. In de toekomst moeten daarin alle zorgaanbieders verplicht gegevens elektronisch kunnen uitwisselen. Maar dat moet wel veilig en goed gebeuren. De projecten uit InZicht moeten daarbij dus helpen.

InZicht is overigens niet de enige regeling die gegevensuitwisseling binnen en tussen instellingen moet verbeteren.

Lees ook:

 

Gerelateerde berichten...

X