Trends in ICT-security

sleutel aan haakje

We horen het steeds vaker: ‘De veranderingen gaan sneller dan ooit.’ Dat geldt zeker voor ICT, waarbinnen het domein van security nog eens de kroon spant. We bekijken enkele strategische verschuivingen in het ecosysteem van ICT-security die nu nog niet algemeen worden erkend, maar die hoogstwaarschijnlijk de komende vijf tot tien jaar een verstorende impact zullen hebben.

In dit kader spelen externe trends uiteraard een belangrijke rol. Denk bijvoorbeeld aan de grote kloof tussen de benodigde en beschikbare vaardigheden. Er zijn niet genoeg bekwame security-experts of ze zijn onbetaalbaar. Als gevolg hiervan huren veel organisaties managed security services in of stappen over naar dergelijke services vanuit de cloud. Een tweede security-uitdaging is wet- en regelgeving, waarbij organisaties zich ook zorgen maken over geopolitieke risico’s, zoals het land waar de software vandaan komt.

Lees het hele artikel online of in de printeditie van ICT/Magazine.

Gerelateerde berichten...

X