Uitgelekte Europese telecomwet grote impact bedrijfsleven

Vlaggen EU

Deze week lekte de conceptversie van de e-Privacy verordening, de Europese Telecomwet uit. Deze laat ingrijpende veranderingen zien ten opzichte van de huidige wet, die uit 2002 stamt. Diensten als WhatsApp, Skype en Facebook vallen nu ook onder de regulering.

Het officiële concept van de nieuwe wet staat pas voor januari op de planning.  DDMA, brancheorganisatie voor data en marketing, zet alvast de meest ingrijpende wijzigingen op een rij. DDMA bereidt een uitgebreidere duiding voor. Deze zal nog voor het eind van dit jaar verschijnen.

In hoeverre het uitgelekte concept gaat verschillen van de versie in januari is volgens de branche-organisatie nog niet duidelijk. De uitgelekte versie laat alvast een aantal grote veranderingen zien, ook voor het bedrijfsleven.

Om te beginnen lijkt de veelbesproken cookiebanner te vervallen. Alle digitale communicatie voor marketing wordt onder de conceptregels bovendien opt-in.

 

WhatsApp Skype en Facebook niet buiten schot

De meest in het oog springende wijziging is dat aanbieders van zogeheten Over The Top-services (OTT), zoals WhatsApp, Skype en Facebook, niet langer buiten schot blijven. In de bestaande wet werd alleen de traditionele telecommunicatiesector gereguleerd. De Europese Commissie kiest nu voor een level playing field.

Dit betekent onder meer dat aanbieders van OTT-diensten verplicht worden om de vertrouwelijkheid van de communicatie te waarborgen. Daar staat tegenover dat de traditionele telecomaanbieders onder bepaalde voorwaarden de mogelijkheid krijgen om metadata in te zetten voor ‘additionele diensten’. Dit was tot op heden bij wet verboden.

 

Einde van de cookiebanner?

De veelbesproken cookiebanner, die de afgelopen jaren voor veel opschudding en irritatie zorgde, gaat wellicht verdwijnen. Mensen kunnen in de toekomst via browserinstellingen aangeven akkoord te zijn met cookies. De expliciete cookietoestemmingsvraag is dan niet langer nodig.

Eerder was een dergelijke toestemming in Nederland niet in lijn met de wetgeving omdat dit niet ‘specifiek’ genoeg was. Het was niet mogelijk om via browsers te zien welke cookies werden geplaatst. Bovendien kon je niet per cookie aangeven welke wel geplaatst mocht worden, en welke niet. Hoe deze browserinstellingen in de praktijk gaan werken is nog onduidelijk.

De conceptwetgeving gaat ook in op de zogenaamde ‘cookie wall’. Toegang tot een website is nu afhankelijk van de acceptatie van cookies. De vraag is of deze toestemming ‘vrij’ is. De website is niet toegankelijk zonder het delen van gegevens, maar de consument heeft uiteraard ook de keuze om de website niet te bezoeken. De mogelijkheid van de consument om andere websites tegen soortgelijke prijzen te bezoeken wordt meegenomen om te beoordelen of de toestemming vrij is, oftewel of de cookie wall mag worden gebruikt.

 

Alles opt-in

Uit de uitgelekte conceptwetgeving blijkt ook dat alle digitale communicatie voor marketing opt-in wordt. De soft opt-in voor klanten blijft bestaan. Voor telemarketing mogen lidstaten een uitzondering maken. Telemarketing in Nederland zou opt-out kunnen blijven.

Hoewel de lidstaten qua opt-in voor telemarketing recht hebben op een eigen invulling, is er nationaal gezien weinig vrijheid bij de implementatie van de nieuwe wet. In het document spreekt men namelijk niet langer van een richtlijn, maar over een verordening; net als de Algemene Gegevens Verordening (AVG).

De wetgeving wordt voor alle EU lidstaten gelijk en is direct van toepassing in de EU-landen, zonder nadere invulling door de betreffende landen. Dit biedt voordelen voor bedrijven die in meerdere Europese lidstaten opereren. De verschillen in wetgeving worden namelijk kleiner. De keerzijde is dat er weinig ruimte is voor uitzonderingen die passen bij de markt.

 

Grote impact bedrijfsleven

In januari zal de officiële concepttekst worden gepubliceerd. Vanaf dan zullen de radars van de Europese Unie verder gaan draaien om de wet te finaliseren. We staan op dit moment dus nog aan het begin van een (wellicht langdurig) traject. De uitgelekte concepttekst lijkt grote implicaties te hebben voor het Europese bedrijfsleven. Toch is  conclusies trekken op dit moment nog niet mogelijk. Als brancheorganisatie houdt DDMA het wetgevingsproces continu scherp in de gaten.

Gerelateerde berichten...

X