Zorgleveranciers, open uw poorten

De spagaat tussen zorgkosten en zorgbehoefte is in Nederland zelden zo groot geweest als nu. Er wordt een hogere kwaliteit van diensten gevraagd, terwijl de kosten drastisch omlaag moeten. En dat terwijl er al voor meer dan tien miljard euro is bezuinigd op de zorg. Het vaststellen dat technologie de sleutel tot verlichting lijkt, is vers één. Het is nu tijd om te kijken naar concrete oplossingen en samenwerkingen tussen betrokken partijen.

Wie betrokken is bij de zorg, kent de geluiden. De zorgverlener zegt te weinig uren aan het ziekbed door te brengen door de hoeveelheid administratieve taken. En de patiënt zelf wil zo goed als kan voor zichzelf zorgen, maar loopt tegen de grenzen van zijn bankrekening aan. Goede zorg wordt immers steeds duurder, waardoor veel mensen aanvullende verzekeringen laten vallen.
Medische specialisten willen vanzelfsprekend werken met de beste apparatuur en over de juiste actuele data beschikken om het beste behandelplan te kunnen maken. Zij moeten uit financieel oogpunt genoegen nemen met minder, wat de zorg direct raakt. Dan is er ook nog de overheid, die probeert betrokkenen als zorgaanbieders, gemeenten en zorgverzekeraars beter te laten samenwerken. Betrokkenen vestigen hun aandacht op de technologie, in de hoop dat de oplossingen zich in die hoek bevinden.

Eerste stappen

De ict-sector heeft de laatste jaren al een verschil kunnen maken. Denk bijvoorbeeld aan het elektronisch patiëntendossier (EPD) en de bijbehorende systemen die dagelijks de bedrijfsprocessen in ziekenhuizen ondersteunen. Zo worden onder meer laboratoriumuitslagen onmiddellijk ingevoerd in het EPD-systeem en afspraken en kalenders op elkaar afgestemd.
In het verleden was er in ziekenhuizen sprake van eilandautomatisering: een afzonderlijk labsysteem, een systeem voor medische specialiteiten enzovoort. Nu wordt er gebruikgemaakt van een overkoepelend systeem. Dat bespaart geld, want als een ziekenhuis met losse systemen werkt, betekent dit dat gebruikers informatie steeds opnieuw moeten invoeren en moeten controleren of de informatie nog wel klopt. Dat is niet alleen inefficiënt, maar ook ineffectief. De zorg wordt beter wanneer er betere aansluitingen bestaan tussen systemen en de verschillende disciplines in een ziekenhuis.

Verkokering doorbreken

Er zijn meer voorbeelden van geslaagde technologische toepassingen in de zorg. Zo heeft VECOZO, het landelijk communicatiepunt in de zorg voor administratieve processen, ervoor gezorgd dat de declaratieprocessen volledig geautomatiseerd zijn. Je kunt je de administratieve uitdaging voorstellen met ongeveer 56.000 Nederlandse artsen die allen factureren. Nu is deze handeling volledig geautomatiseerd, waardoor er slechts een druk op de knop nodig is om een factuur naar VECOZO te sturen. Deze wordt vervolgens razendsnel elektronisch gecontroleerd en betaald.
Nu zijn er weliswaar flinke stappen gemaakt en zijn de zorgen in de zorg deels verlicht door de technologie, maar de zorg in zijn geheel is nog altijd niet efficiënt te noemen. Sinds 2015 hebben gemeenten bijvoorbeeld zorgtaken van de landelijke overheid overgenomen met de intrede van de Wet maatschappelijke ondersteuning (WMO). Daardoor is er een versnippering ontstaan; iedere gemeente ging afzonderlijk op zoek naar de beste toepassingen. Het gevolg is dat de burger niet langer centraal staat, want deze krijgt te maken met vele verschillende systemen als hij geholpen wordt in de Wet Maatschappelijke Ondersteuning, de Jeugdwet, de Wet Langdurig Intensieve Zorg, de Zorgverzekeringswet en het Persoons Gebonden Budget. En dat terwijl hij een uniforme aanpak wil, gebaseerd op eenduidige informatie. Dit vraagt om gekoppelde open systemen, gestandaardiseerde begrippen en uitwisseling van deze eenduidige informatie.
Die verkokering van de zorg moet worden doorbroken. Maar dat is niet makkelijk als ook de zorgaanbieders niet op een uniforme manier werken. Ze behandelen cliënten allemaal op hun eigen manier; er is geen richtlijn die door de gehele zorg wordt gedeeld. Als het automatiseren van de declaraties in de zorg echter iets heeft uitgewezen, dan is het dat de mogelijkheden om dit te doorbreken er wel degelijk zijn. Daar ligt een belangrijke, zo niet cruciale, rol voor de leveranciers van de applicaties voor zorgsystemen.

De poorten open

De traditionele leveranciers hebben tot dusver goed werk geleverd met het bouwen van onder andere EPD-systemen, maar nieuwe mogelijkheden worden nog te weinig benut. EPD’s kunnen worden gevoed met essentiële data uit slimme mobiele applicaties, IoT-devices als de Thuismeter en nieuwe data die ontstaan door multidisciplinaire artsenteams. Technologie is nu voor steeds meer mensen beschikbaar, waardoor er meer mensen betrokken zijn bij het creëren van eventuele oplossingen. Deze berg aan creativiteit wordt daarbij gedreven door een enorme R&D-kracht.

Alleen is die aansluiting tussen nieuwe apps of tools en EPD’s vooralsnog niet mogelijk door het protectionisme van de leveranciers. Daardoor kan de zorg de volgende stap richting efficiënter en effectiever werken niet zetten. Een leverancier is een commerciële partij en zal ten behoeve van de continuïteit vooral gedreven worden door omzet. Maar in dat proces van geld verdienen moet de cliënt centraal staan. Info Support is ook een commerciële partij, laat dat gezegd zijn. We hebben echter óók een maatschappelijke missie om de zorg beter te maken. Als wij de zorg een impuls kunnen geven of een deur kunnen opentrappen, dan zullen we dat zeker doen. De poorten moeten worden geopend.

Goed voorbeeld

Om die woorden kracht bij te zetten, heeft Info Support verschillende initiatieven opgestart. Zo is er ons Innovation House, waarin ontwikkelteams van grotere bedrijven samenwerken met studenten en specialisten van Info Support om innovaties te stimuleren. Tijdens sessies van maximaal drie weken ontwikkelen ze werkbare prototypes op het gebied van bijvoorbeeld Artificial Intelligence, Machine Learning en Big Data, die vervolgens getest kunnen worden bij doelgroepen.
Daarnaast hebben we zeven ontwikkelaars opgeleid die een HoloLens-omgeving kunnen programmeren. Dat is ontzettend veel voor de Nederlandse markt. Dankzij een HoloLens kan een operatieteam zomaar een uur besparen op een complexe operatie; dat is zeer kostbare tijd. De HoloLens kan verschillende scans omzetten in 3D hologrammen, waardoor de arts sneller en beter ziet waarmee hij te maken heeft. Maar ook de patiënt krijgt een beter beeld van de situatie en wordt meer onderdeel gemaakt van zijn eigen behandeling. Dit, gekoppeld met het EPD, maakt het tot een geweldige doorbraak.

Ook hier moeten kosten worden gemaakt, maar deze worden ruimschoots terugverdiend. Het gaat om het besef dat wij, de leveranciers, moeten openstaan voor vernieuwingen die de zorg kunnen verbeteren, zonder er enkel geld mee te willen verdienen. Met een gesloten houding snijd je als leverancier uiteindelijk vooral jezelf in de vingers.

 

Meer weten of uw eigen ervaringen met ons delen? Neem contact op met Max Verhorst via telefoonnummer 06-31665792, of mail naar max.verhorst@infosupport.com

 

Gerelateerde berichten...

X