VWS: routekaart voor hergebruik patiëntgegevens

AMS

Het ministerie van VWS gaat een visie en routekaart opstellen voor het secundair gebruik van patiëntgegevens. Dat blijkt uit de recente nota Informatieplan 2023-2027 . De notitie moet bijdragen aan verantwoord gebruik van zowel de zorg voor de individuele patiënt als grondstof om de zorg voor andere patiënten te verbeteren.

Vooral hergebruik van zorgdata heeft nogal wat haken en ogen. Doordat patiëntdata bij veel instantie anders worden geregistreerd is de uitwisseling vaak omslachtig. Daarnaast zijn er kwesties als privacy en eigendom van deze gegevens.

Met een gezamenlijke visie en routekaart zou dat moeten verbeteren. Een van de speerpunten daarbij is samen met het zorgveld werkafspraken te maken en technische standaarden af te stemmen. VWS wil zelf werken aan verduidelijking en waar nodig aanpassing van wet- en regelgeving.

Ander speerpunt is de uitwisseling van patiëntgegevens door zorginstellingen onderling. De Wet elektronische gegevensuitwisseling (Wegiz) moet dit probleem uiteindelijk verhelpen, maar dan moet je volgens het ministerie ook de grondslagen voor gegevensuitwisseling herijken. “Het is belangrijk dat medische gegevens uitgewisseld kunnen worden met de juiste informatie, op het juiste moment, op de juist plek. Met medische gegevens moet ook zorgvuldig worden omgegaan. Recht op bescherming van persoonsgegevens is van belang met het oog op privacy en toegang tot de zorg. Daarom vereisen internationale en nationale wetgeving (zoals de AVG, WBGO en Wabvpz) grondslagen voor het verwerken van gegevens. Maar er worden knelpunten ervaren rondom de uitvoering van de huidige grondslagen.”

Wetsvoorstel

VWS werkt intussen ook aan een wetsvoorstel dat specifiek de voorwaarden moet regelen voor uitwisseling van patiëntgegevens in de acute zorg (SEH). “Hierin worden de voorwaarden, die met het oog op gegevensbescherming worden gesteld aan gegevensuitwisseling in de acute zorg, herijkt. Daarnaast wordt een beleidsvisie opgesteld inzake de herijking van de voorwaarden die met het oog op gegevensbescherming worden gesteld aan gegevensuitwisseling in de zorg in brede zin.”

Lees ook:

Gerelateerde berichten...