VWS wil bij acute zorg data delen zonder toestemming

zorg puzzel EPD

Het ministerie van Volksgezondheid Welzijn en Sport (VWS) wil dat het bij acute zorg mogelijk wordt data van de patiënt elektronisch te delen, ook al is deze niet in staat om toestemming te geven. Er is een aanpassing van de wet in de maak die moet zorgen dat dit vanaf 2025 mogelijk wordt.

Delen mag dan alleen niet als de patiënt of cliënt vooraf bezwaar maakt. Het plan staat in het concept van het Integraal Zorgakkoord (IZA). Er staan nog meer punten in het plan, onder andere over digitalisering en gegevensuitwisseling in het algemeen. Verder valt op dat VWS wil kunnen ingrijpen in ict-zaken die eerder bij andere partijen werden neergelegd.

In het plan staat ook dat onder leiding van het ministerie er nog dit jaar een landsbrede visie moet komen over elektronische gegevensuitwisseling in de hele sector, maar vooral ook de acute zorg. In die visie moeten afspraken komen informatiestandaarden, goede beschikbaarheid van zorgdata en eenheid van taal en toepassingen, zodat uitwisseling makkelijker wordt. Dit moet ook de veelgeplaagde GGZ verder helpen.

PGO’s

Om te zorgen dat tijdens acute situaties patiëntdata eenvoudig uitgewisseld kan worden moeten zorgverleners uiterlijk in 2025 na registratie binnen een dag kunnen beschikken over een set kerngegevens van elke patiënt. Dat moet mogelijk zijn voor iedere zorgverlener met een behandelrelatie. Het mag daarbij ook niet uitmaken waar de hulpvraag op dat moment ontstaat of welk tijdstip van de dag of nacht die vraag plaatsvindt.

Als alle partijen zich in de afspraken van het conceptakkoord kunnen vinden, betekent dat naast snelle uitwisseling een grotere invloed van VWS rond de werking van persoonlijke gezondheidsomgevingen (pgo’s). Het ministerie zegt in het rapport in elk geval te gaan zorgen voor aanpassing van wet- en regelgeving om pgo’s “gebruiksvriendelijk, kosteneffectief en conform een gezond businessmodel’ te kunnen laten werken”.

Alle ondertekenaars zeggen intussen toe toe actief mee te werken aan de uitwerking van de plannen. VWS gaat overigens ook de communicatie met patiënten voeren over pgo’s. Ze nemen ook de communicatie met zorgverleners rondom de pgo’s voor hun rekening. Hun rol wordt dus niet alleen wetgevend maar ook sturend.

Hybride zorg

In de afspraken staat ook het een ander over hybride zorg. Volgens de conceptnota gaan patiënten, zorgaanbieders en zorgverzekeraars om te beginnen een paar goede voorbeelden van dit soort zorg aanwijzen. Vervolgens gaan de partijen samenwerken  aan de invoering van een goede mix van digitale en fysieke zorg. Daarna gaat het ministerie verdere afspraken maakt met systeem- en veldpartijen. Streven is dat de basis hybride zorg wordt en dat jaarlijks wordt bekeken wat er nog nodig is.

Het ministerie gaat ook hier zorgen dat zij knelpunten in wet- en regelgeving uit de weg ruimen. De data moet dan digitaal, gestandaardiseerd en overal op de zelfde manier veilig geregistreerd worden. Verder moet de data beschikbaar komen voor zogeheten ‘secundaire doelen’. Dat zijn bijvoorbeeld wetenschappelijk toepast onderzoek, inkoop van zorg, situatiews waarin coördinatie nodig is, kwaliteitsevaluatie, procesverbeteringen en gepersonaliseerde zorg.

De partijen benadrukken daarbij allemaal dat bescherming van burgerdata en de zeggenschap over die data en wat ermee gebeurt altijd op de eerste plaats komen. Dat geldt vooral ook in de acute zorg.

Lees ook:

Gerelateerde berichten...