Wetsvoorstel verbeteren toezicht zorg strandt in Eerste Kamer om privacy

digitale

Zorgverzekeraars mogen voorlopig geen patiëntendossiers inzien om fraude te bestrijden. Dit wetsvoorstel ‘verbeteren toezicht zorg’, is door minister Bruno Bruins voor Medische Zorg en Sport uit de Eerste Kamer teruggetrokken. Vooraf bleek namelijk al dat het voorstel geen meerderheid ging halen.

De Kamer debatteerde maandag al wel even over het wetsvoorstel. Toen bleek meteen al dat het voorstel niet genoeg steun zou krijgen. Belangrijkste struikelblok daarbij was privacy.

De kritiek kwam met name van senatoren van GroenLinks, SP, D66, ChristenUnie en PvdA.  Het ging onder andere om de onafhankelijke positie van de medisch adviseur. Deze is nu in dienst van de zorgverzekeraar. De tegenstanders van het voorstel vinden het passender om die onafhankelijkheid wettelijk te borgen.

 

Inzage

Verder waren er grote bezwaren bij de inzage in het medisch dossier. Dit kan nu onder verantwoordelijkheid van de medisch adviseur, maar dit zou beter door de medisch adviseur zelf kunnen plaatsvinden.

Een ander groot bezwaar dat bij de meeste woordvoerders leefde was het achteraf, na drie maanden, informeren van de verzekerde over de inzage. Een Kamermeerderheid wil graag dat dit vooraf gebeurt. Daarbij moet veel duidelijker zijn omschreven waar de informatievoorziening aan de verzekerde tenminste uit moet bestaan.

 

Beter

De minister kondigde aan zich op deze vier punten te zullen beraden. Hij erkende dat er in de afgelopen vijf jaar – sinds het indienen van het wetsvoorstel – veel veranderd is. Men hecht bijvoorbeeld veel belang aan privacy. Dat leidt er volgens Bruins nu toe dat als privacy in het geding kan zijn. Er is een solide wettelijke basis nodig. Het wetsvoorstel geeft dat weliswaar aan, maar op een aantal punten kan het beter, aldus de minister.

In eerste instantie krijgt de minister drie maanden de tijd om het wetsvoorstel op de eisen aan te passen. Deze termijn kan verlengd worden met nog eens drie maanden.

 

Gerelateerde berichten...