Whitepaper CIP: Beveiliging IoT blijft vaak achter; digitale veiligheid essentieel

IoT-apparatuur

Hoe om te gaan met de digitale veiligheid van het snel groeiende Internet of Things? Die vraag staat centraal in de nieuwste CIP-whitepaper IoT.

Het Centrum voor Informatiebeveiliging en Privacy CIP tekende voor de coördinatie en redactie van het advies. Centric, IBM, Philips, Lancom Systems, DXC en ECP schreven mee namens het bedrijfsleven. Rijkswaterstaat en het ministerie van Economische Zaken werkten mee namens de overheid.

De samenstellers uit overheid en bedrijfsleven benadrukken het belang van informatieveiligheid voor zowel overheid als bedrijfsleven, zorg en de samenleving als geheel.

 

Digitale veiligheid

Nu steeds meer apparaten via internet met elkaar verbonden worden en het IoT een grotere rol speelt, neemt ook het belang van digitale veiligheid toe. De beveiliging van die apparaten blijft helaas vaak nog achter, schrijven de auteurs. Het document is daarom ook bedoeld als aanmoediging voor producenten en afnemers om in gesprek te gaan over de beveiliging van het IoT.

Internet of Things-expert Ben van Lier, hoogleraar en directeur Strategie & Innovatie bij Centric, is co-auteur van de whitepaper.  “Digitale veiligheid is essentieel voor een veilig functionerende samenleving, overheid en bedrijfsleven. Als IT-partners die security belangrijk vinden, dragen wij graag bij aan kennisontwikkeling rond een veilig IoT. Centric hecht aan digitale veiligheid.”

Vijf stappen

De auteurs stellen  dat overheid en industrie op Europees niveau moeten samenwerken. Alleen zo kunnen ze zorgen dat het steeds belangrijker IoT-ecosysteem wordt gebouwd op een betrouwbaar en veilig fundament. De whitepaper beschrijft de risico’s van misbruik. Daarnaast biedt het een 5 stappenplan voor risicobeheersing op weg naar een digitaal veilig Internet of Things.

Gerelateerde berichten...

X