Zonnepanelen zorgen voor storingen in politiecommunicatie

zonnepanelen plaatsen op een dak

De groei van het aantal zonnepanelen zorgt ook voor een groeiend aantal storingen in politiecommunicatie. Dat stelt het Agentschap Telecom in het jaarbericht 2020, dat op 3 juni verscheen. De Autoriteit is daarom een zaak begonnen tegen een van de fabrikanten.

De problemen spelen al jaren en het AT waarschuwt er ook al jaren voor. De grote boosdoener is het ontbreken van een CE-markering bij een fors aantal apparaten. Het probleem zit met name in de zogeheten omvormers, die stoorsignalen kunnen veroorzaken in het C2000-netwerk van de politie- en andere hulpdiensten.

Naarmate het aantal zonnepanelen groeit, groeit ook het probleem met de politiecommunicatie en die van andere diensten. Het is niet zo dat alle merken panelen storing veroorzaken. Het grootste probleem zit in de goedkopere installaties die omwille van de prijs goedkopere onderdelen gebruiken. Daarom brengen ze soms onderdelen bedoeld voor bescherming tegen storingen niet aan. Alleen in het afgelopen jaar kreeg het AT tientallen klachten over storingen bij C2000.

Later dit jaar maakt het Agentschap bekend tegen welke fabrikant de zaak loopt. Intussen zijn er wel klachten en probeert het AT er voornamelijk via bemiddeling iets aan te doen. De ene fabrikant is daar gevoeliger voor dan de andere. Intussen loopt de politiecommunicatie als achtervang soms weer via de analoge weg.

Energie

Volgens het AT moet er ook iets gebeuren met de toenemende wederzijdse afhankelijkheid tussen energievoorziening en de digitale infrastructuur. Digitale transitie en energietransitie gaan hand in hand.

“Dat brengt nieuwe kwetsbaarheden en maatschappelijke risico’s met zich mee,”schrijft het AT in het rapport. “Bijvoorbeeld door de inzet van kunstmatige intelligentie, voor de balans in vraag en aanbod van decentrale energievoorzieningen. Het gebruik van voorzieningen als laadpalen, elektrische auto’s en zonnepanelen herbergt cyberrisico’s voor de beschikbaarheid en betrouwbaarheid van de energievoorziening.”

5G

De uitrol van 5G is een ander punt van aandacht, zo blijkt uit het rapport. Het aantal antennes neemt toe eb dat leidt bij sommigen tot zorg over straling en gezondheid. Een zorg die Agentschap Telecom serieus neemt.

“Daarom houden we de vinger aan de pols. Zo gaan we het aantal veldsterktemetingen bij antennes intensiveren. Van circa 200 metingen in 2020 naar ruim 400 in 2021. Daarbij kijken we of de blootstelling aan straling binnen de strenge internationale ICNIRP-limiet blijft. En dat is het geval. De resultaten van alle metingen zijn te vinden in het Antenneregister. In het Meerjarenplan Elektromagnetische Velden (EMV) staat hoe we de metingen de komende jaren gaan uitvoeren.”

Toezicht op AI

Het Agentschap gaat het komende jaar intensiever toezicht houden op Artificiële intelligentie. Zeker door 5G zal het gebruik ervan sterk toenemen. Verkeerd gebruik van algoritmes kan negatieve gevolgen hebben voor de betrouwbaarheid van telecomnetwerken en -apparatuur.

“Is online gezichtsherkenning net zo betrouwbaar als fysieke identificatie door een persoon? Een belangrijke vraag nu we ons steeds vaker digitaal gaan identificeren. Aanbieders van vertrouwensdiensten en elektronische identiteiten gebruiken kunstmatige intelligentie om slimme methodes voor identificatie te ontwikkelen. Bijvoorbeeld om vast te stellen of de persoon die zich online identificeert echt is en niet een video opname of een deepfake. Agentschap Telecom is een onderzoek gestart naar de zorgvuldigheid en betrouwbaarheid van dergelijke slimme online identificatiemethoden. Medio 2021 zullen de resultaten bekend zijn.

Lees ook:

Gerelateerde berichten...

X