Zorgaanbieders stranden in doolhof van potjes zorgtech

zorgtech Hand van arts uit smartphone digitale kloof

Zorgaanbieders stranden niet zelden in een doolhof van potjes voor subsidie van zorgtech. Dat zegt de Nederlandse Zorgautoriteit (NZA) in een rapport. De autoriteit dringt er bij het ministerie van Volksgezondheid (VWS) op aan hierin meer overzicht te brengen.

Zorgaanbieders gooien er nu vaak het bijltje bij neer omdat ze de weg niet goed weten in de vele financieringsvormen voor de opzet van zorgtechnologie. Vaak speelt ook het grote aantal aanbieders een rol en het verschil van inzicht van de diverse bestuurders van de organisaties zelf. De problemen spelen in bijvoorbeeld in de verpleegzorg thuis en in het verpleeghuis zelf.

Een ander probleem is het goed rondmaken van de financiering. Daarbij speelt de opzet van een heldere business case een rol. Instellingen weten vaak niet goed hoe ze in euro’s de meerwaarde van zorgtech in de instelling moeten omschrijven, laat staan anderen het nut van zorgtechnologie te laten inzien.

Al met al vinden zorgaanbieders dat het veel te ingewikkeld is en veel teveel tijd kost om eerst iedereen op een lijn te krijgen , de juiste zorgtech uit te zoeken en daarna het financieringstraject te doorlopen. Knelpunt blijft daarbij dat niet alle systemen goed op elkaar aansluiten, met alle problemen van dien.

Volgens de NZa moet VWS extra onderzoek doen naar knellende gevallen van marktmacht van aanbieders van systemen van zorgtechnologie. Daarna moet VWS ook helder zien te krijgen wat er moet gebeuren om dit te verbeteren. De NZa start zelf ook een onderzoek. Onder andere naar de afschrijvingstermijnen van de nic-component en de prestatie thuiszorgtechnologie in het mpt.

De NZA adviseert besturen van de instellingen intussen om zich te verdiepen in een eigen heldere visie op (gebruik van) zorgtechnologie. Behalve het wat moet daarin ook het hoe aan de orde komen. Zorgkantoren kunnen de instellingen die nog weinig doen met zorgtech helpen door meer sturing te geven. Brancheorganisaties kunnen volgens de autoriteit instellingen helpen door hierin meer samen op te trekken.

Lees ook:

Gerelateerde berichten...