Zorgpadstoppenmetroken.nl digitale steun voor zorgverleners

Sigaret met rook. Roken stoppen met

Zorgverleners die mensen begeleiden bij het stoppen met roken hebben sinds kort een digitaal steuntje in de rug met zorgpadstoppenmetroken.nl. Alle zorgverleners kunnen gebruikmaken van dit digitale zorgpad.

De site is een initiatief van het Trimbos-instituut en is bruikbaar in alle fasen van de begeleiding van stoppers. De website heeft een aanklikbaar zorgpad met de routes die een persoon die rookt doorloopt. Het bestaat uit de stappen adviseren, motiveren, begeleiden en terugvalpreventie.

Per stap beschrijft de site hoe de zorgverlener dit kan uitvoeren. De website geeft de zorgverlener duidelijk richting hoe de stap aan te pakken met voorbeeldzinnen en een uitgewerkt stappenplan. Daarnaast bevat de website tips, scholingsmaterialen en informatie hoe zelf de stoppen-met-rokenzorg lokaal te verbeteren.

Lokaal zorgpad

Aan deze start ging een pilot vooraf. Tussen 2019 en 2021 startten tien regio’s in Nederland de pilot ‘Lokale zorgpaden stoppen met roken’ voor de ontwikkeling van een lokaal zorgpad. De bevindingen uit deze pilot liggen ten grondslag aan de website.

Omdat de stoppen-met-rokenzorg niet in elke regio hetzelfde is kun je het digitale zorgpad steeds vertalen naar de lokale situatie. Dit levert dus een lokaal zorgpad op. Verlenen de huisartsen alle stoppen-met-rokenzorg? Dan zie je dit terug in het lokale zorgpad. Verwijzen ze ook naar een specialist? Daarvoor is ook een zorgpad. Op de website kun je lezen welke elementen er minimaal in orde moeten zijn voor het ontwikkelen van een eigen lokaal zorgpad stoppen met roken.

Ter inspiratie kunnen zorgverleners ook de ‘praktijkvoorbeelden’ raadplegen. Het maakt niet uit of je als zorgverlener nog nooit iets met stoppen-met-rokenzorg hebt gedaan of dat je wellicht (als regio) al vergevorderd bent in het ontwikkelen van een zorgpad. De website biedt handvatten, motivatie en inspiratie voor iedereen werkzaam in de zorg.

Lees ook:

Gerelateerde berichten...