ACM: Ontwikkelingen digitale revolutie zowel kans als risico

De Autoriteit Consument en Markt (ACM) vindt dat de politiek op na moet denken over nieuwe kaders voor de snelle digitale revolutie in veel markten. Er zijn namelijk risico’s voor misbruik van marktmacht of potentieel nadelige effecten van geavanceerde software in websites. Dat schrijft de ACM stelt dit in haar jaarlijkse signaal aan de politiek.

Volgens de Autoriteit biedt digitalisering grote voordelen en kansen voor consumenten en ondernemingen. Maar er zijn ook risico’s. In het signaal is er onder meer aandacht voor risico’s op het ontstaan van misbruik van marktmacht in de digitale markten.

 

Balans

Bedrijven in de digitale economie kunnen heel snel heel groot worden. Daarom stelt de ACM voor de balans te evalueren tussen regulering vooraf en toezicht achteraf. Er zijn daarnaast risico’s omdat de gehanteerde software die wordt gebruikt in websites (het algoritme) veelal ondoorzichtig is. Zo zouden zelflerende algoritmes kunnen gaan samenspannen en kartels vormen.

Ook ziet de ACM risico’s wanneer consumenten op basis van de over hen vergaarde gegevens individueel een selectief aanbod of andere prijs te zien krijgen dan anderen. De wenselijkheid hiervan is een politieke afweging.

 

Kansen

De ACM ziet kansen in het benutten van waardevolle gegevens van bedrijven. Daarmee zouden innovatieve diensten kunnen worden ontwikkeld door partijen die nu nog buitenspel staan. De toezichthouder adviseert breed te inventariseren of die waardevolle gegevens bestaan. Vervolgens is de afweging of bedrijven vrijwillig data kunnen delen of dat het beter is om dit te verplichten.

Het verzilveren van de vele kansen van digitalisering vraagt een zorgvuldige belangenafweging. Deze kan per toepassing of sector anders uitvallen.

X