ACM: uitrol glasvezel flink opgeschaald

kpn

De uitrol van glasvezel in Nederland vordert nu hard. Dat stel de Autoriteit Consument en Markt (ACM) in een recent rapport. Er komt bijvoorbeeld steeds meer glasvezel in grotere aaneengesloten gebieden in één gemeente.

Waar er in 2019 nog ongeveer 180.000 huishoudens een glasvezelaansluiting kregen, steeg dat aantal in 2020 tot ongeveer 500.000. In totaal beschikken ongeveer 3,7 miljoen van de 8 miljoen huishoudens in Nederland nu over een glasvezelaansluiting.

Verschillende partijen hebben ook plannen voor verdere grootschalige uitrol van glasvezel-internet. Als die worden uitgevoerd en het huidige tempo van uitrol zo blijft, zou heel Nederland daarmee (ruim) voor 2030 op glasvezel kunnen hebben.

De ACM signaleert nog een aantal aandachtspunten. Dat speelt vooral in gevallen waarbij meerdere telecomaanbieders in dezelfde gebieden glasvezel willen aanleggen. Deze situaties leiden tot vertraging.

Helpen

De ACM gaat bemiddelen in gemeentes waar meerdere telecomaanbieders met overlappende uitrolplannen aanwezig zijn. De Autoriteit stuurt in dat geval aan op co-investering. In dat geval investeren zij samen in één netwerk met open toegang voor alle internetaanbieders. Dat is in Nederland nog nergens het geval.

Om de uitrol te versnellen en overlast voor bewoners te verminderen, ziet de ACM mogelijkheden voor gemeenten om de uitrolplannen van verschillende telecomaanbieders geografisch te coördineren.  Verschillende telecomaanbieders kunnen bijvoorbeeld in verschillende wijken starten met uitrol van glasvezel en zo snel goede dekking realiseren. Intussen mag iedereen van het hele net gebruikmaken.

In maart werd duidelijk dat het pensioenfonds ABP gaat samen met KPN ruim een miljard gaat investeren in de aanleg van glasvezelinternet in bijna duizend dorpen en kleine woonkernen. Verder krijgen ook 1.400 bedrijventerreinen versneld glasvezel.

Lees ook:

Gerelateerde berichten...