Adviescollege: Common Highway Agency Rijkswaterstaat Model rammelt

Snelweg A28 bij Soesterberg Rijkswaterstaat

Het Common Highway Agency Rijkswaterstaat Model ( CHARM) rammelt. Dat concludeert het Adviescollege ICT-toetsing na een onderzoek. De belangrijkste conclusie  is dat de continuïteit van de ICT voor wegverkeersmanagement ook met het nieuwe plan niet is geborgd.

CHARM heeft als doel de ICT te vernieuwen in de verkeerscentrales voor verkeersmanagement van het hoofdwegennet. Verder moet het de werkprocessen uniformeren. Daarvoor moeten twee nieuwe systemen komen: DYNAC en DASB. Dit moet in totaal 26 systemen vervangen.

De voornaamste zorgen:
  • De organisatie van CHARM is niet toegerust om de ambitie waar te maken
  • Dit geldt voor de stuurgroep, die onvoldoende doordacht besluiten neemt en onvoldoende bijstuurt bij vertragingen. Het geldt ook voor het programmateam, dat onvoldoende is toegerust voor de bewaking van essentiële taken.
    RWS stuurt onvoldoende op het contract met leverancier KTC
  • Daardoor wordt de naleving van contractuele afspraken niet afgedwongen en worden regelmatig mijlpalen gemist
  • Het beheer van DYNAC en DASB vormt een risico voor het verkeersmanagement
  • Ondanks de gezette stappen ontbreekt de focus om het beheer goed in te richten, terwijl de systemen al deels operationeel zijn
  • Er is geen terugvalscenario bij tegenvallende resultaten van CHARM
  • Omdat de oplevering van CHARM nog lang gaat duren, is het van belang dat de huidige systemen blijven werken. Hun werking is na 2023 echter onzeker, onder meer door de bezuinigingen die RWS heeft doorgevoerd.

Het Adviescollege adviseert de minister stevig in te grijpen.

De minister moet zorgen voor een betere balans tussen de ambitie van CHARM en de capaciteit, kennis en kunde ervoor.
De regie op de leverancier moet beter en het beheer van DYNAC en DASB moet topprioriteit krijgen. En verder moet er een  terugvalscenario komen.

Het adviescollege onderschrijft intussen we nut en noodzaak van de uniformering van werkwijze en ondersteunende (ICT-)processen in de verkeerscentrales. Volgens de AcICT heeft het programma CHARM wel potentie om de
standaardisering te ondersteunen. De gebruikers zijn tevreden over het deel dat al in gebruik is voor cameratoezicht en de bediening van spitsstroken.

Maatregelen

De minister van IenW is het eens met de kritiek. In een Kamerbrief stelt ze voor om de stuurgroep van het programma uit te breiden en versterken met de geadviseerde expertise. Er is al gestart met het opzetten van een onafhankelijke kwaliteitsmonitoring door een externe partij. De planning van het project wordt ook specifieker.

Verder komt er stevigere regie op de (prestaties van de) leverancier van het CHARM-systeem. Volgens de Adviescommissie past het contract uit 2015 niet meer  bij een ICT-project van deze omvang. Er vind nog onderzoek plaats naar hoe je kunt zorgen dat het mogelijk wordt de leverancier steviger aan te spreken op zijn verantwoordelijkheid. Om te zorgen dat het beheer van CHARM-systeem topprioriteit krijgt wordt het beheerteam groter en komt er extra ondersteuning.

Het ministerie onderschrijft ook de noodzaak van een terugvalscenario beschikbaar te hebben, voor het geval het nieuwe systeem falen of de leverancier de benodigde systemen niet op tijd aflevert of inregelt. De optie om het beheer van het huidige applicatielandschap langer in stand te houden in combinatie met de 1-op-1 vervanging van individuele applicaties is en blijft voorlopig dus beschikbaar.

Lees ook:

 

Gerelateerde berichten...

X