AI laat financiële teams beter presteren

digitalisering

43 procent van bedrijven wereldwijd die ArtificiaI Intelligence (AI) gebruikt, verwacht dat hun sterke positie over twaalf maanden nog steeds te handhaven is. Dit, terwijl slechts 21 procent van de bedrijven die geen gebruik maakt van AI dit denkt. Dit blijkt uit het wereldwijde Finance, AI and the future of decision making onderzoek van Unit4. Bijna de helft van de bedrijven met AI (47%) vindt dat hun bedrijf sterk presteert. Dit is slechts 28 procent bij bedrijven zonder de technologie.

Financiële koers

“AI staat volop in de belangstelling van financiële afdelingen over de hele wereld. Het kent early adopters die ervan overtuigd zijn dat het een positieve impact heeft op de prestaties van hun organisaties,” aldus Gordon Stuart. Hij is CFO van Unit4. “AI moet echter niet alleen worden gezien als een manier om processen te automatiseren. Het kan finance professionals helpen om in een meer strategische rol te stappen. Hierbij interpreteren zie data door middel van technologische analyse. En vetalen ze de bevindingen vnaar zinvolle inzichten. Kennis die relevant is voor hun organisaties. Zo kunnen zij helpen de financiële koers te bepalen.”

Strategie en besluitvorming

Als we inzoomen op de Nederlandse cijfers, verwacht 62 procent van de Nederlandse financiële professionals steeds meer betrokken te worden bij strategie- en besluitvorming. 60 Procent denkt dat hun dagelijkse taken in hetzelfde tijdsbestek aanzienlijk gaan veranderen. Dat er nog werk aan de winkel is om de rolverandering bij te kunnen benen, blijkt uit de 82 procent die zegt dat degenen in financiële functies hun vaardigheden in de komende twaalf maanden moeten verbeteren. Bijna drie op de vier professionals heeft plannen om zich het komende jaar bij te scholen. En wel in AI, machine learning, coding, data analyse en data science.

Menselijke fouten

Financiële professionals geven aan dat de belangrijkste voordelen van AI zijn dat het de kans op menselijke fouten verkleint (32%) en dat het tijd bespaart (36%). 22 procent zegt dat het collega’s zou helpen om sneller beslissingen te nemen, en 26 procent gelooft dat het bruikbare inzichten voor de besluitvorming zou opleveren.

Het onderzoek

In opdracht van Unit4 onderzocht DJS Research 1.760 beslissers binnen financiële afdelingen. Dit gebeurde in een groot aantal landen. De respondenten waren afkomstig uit middelgrote ondernemingen met 100 tot 9.999 werknemers.

Gerelateerde berichten...

X