HPE gidst klanten richting circulaire economie

HPE Financial Services brengt een nieuw Circular Economy-rapport uit, waarmee IT- en duurzaamheidsorganisaties een tool in handen krijgen voor het in kaart brengen van koolstof-, energie- en afvalbesparing. Het gaat om besparingen die bereikt worden door oude of afgeschreven activa terug te brengen naar HPE via HPE Technology Renewal Centers.

 

Circular Economy-rapport helpt IT bij meting impact op duurzaamheid

HPE’s nieuwe Circular Economy-rapport geeft klanten belangrijke informatie om de bijdrage van IT aan hun Sustainability and Environmental Reporting (SER) in te schatten. Het biedt een analyse van de verhouding tussen hergebruikte en gerecyclede producten. Daarnaast biedt het rapport inschattingen van besparingen op energie, materialen, uitstoot van broeikasgassen en vermeden stortvolume. Hiermee kunnen klanten de voortgang naar doelen volgen. Tegelijkertijd laat het rapport zien hoe klanten door het opknappen en recyclen van oude IT-producten niet alleen waarde terugkrijgen voor hun bedrijf, maar ook nog eens kunnen bijdragen aan het behalen van duurzaamheidsdoelstellingen.

Op basis van materiaalwetenschap en productie-informatie toont het Circular Economy-rapport een uitsplitsing per categorie bedrijfsactiva. Het rapport categoriseert producten die zijn opgeknapt en opnieuw op de markt worden gezet, of als materialen worden hergebruikt. Organisaties kunnen het rapport gebruiken bij het bekendmaken van hun indirecte (Scope 3) broeikasgasemissies in beleggers- en klantgerichte publicaties als het CDP1.

“Door een bijdrage te leveren aan de circulaire economie, helpt IT niet alleen bij het halen en bereiken van bedrijfs- en duurzaamheidsdoelen, maar ook bij het terugbrengen van e-waste”, aldus Irv Rothman, President en CEO van HPE Financial Services. “Onze ambitie is om klanten op nieuwe manieren over hun infrastructuur te laten nadenken, strategieën te ontwikkelen om meer waarde uit hun activa te halen en ze optimaal te benutten. Bovendien helpen afgeschreven producten bij de financiering van een nieuwe infrastructuur.”

De circulaire economie herinterpreteert een take-make-dispose-systeem naar een circulaire en regeneratieve economie. Hierbij wordt gekeken naar de volledige levenscyclus van het product: van grondstofwinning, productontwerp en -gebruik, tot gebruiksmanagement om de levensduur van producten en materialen te verlengen en de total cost of ownership (TCO) te verlagen. Bovendien zorgt de circulaire benadering voor nieuwe mogelijkheden om bedrijfswaarde en infrastructuurefficiëntie toe te voegen.

Een recent onderzoek van HPE Financial Services2 toont dat duurzaamheid van essentieel belang is: 79 procent van de bedrijven zet zich in voor een duurzaamheidsstrategie en 69 procent heeft specifiek een duurzaamheidsstrategie voor IT ontworpen. Daarnaast is 48 procent van de ondervraagde bedrijven sterk gereguleerd en moet het milieueffecten rapporteren.

Het Circular Economy-rapport maakt deel uit van de IT Asset Lifecycle Solutions van HPE Financial Services. Onder deze oplossingen vallen de volgende diensten.

 

Asset Upcycling Services

Asset Upcycling Service levert de daadwerkelijke marktwaarde voor opnieuw verkochte apparatuur, waarmee de waarde van deze apparatuur geoptimaliseerd wordt. Klanten die geld terugkrijgen kunnen dit weer herinvesteren in andere innovatietrajecten. Asset Upcycling Services helpt ook bij het beschermen van opgeslagen data, door data over te schrijven en milieuverantwoord te verwijderen en te recyclen.

 

Gecertificeerde pre-owned producten

Bedrijven kunnen de levensduur van verouderde systemen verlengen met geteste en gecertificeerde, gebruikte IT-apparatuur. Dit geldt ook voor het huidige HPE-portfolio voor producten van 18 maanden tot 25 jaar oud. Deze producten zijn beschikbaar voor aankoop, lease of huur.

 

Virtual Warehouse Services

Klanten kunnen kosten besparen en de levenscyclus van oude systemen verlengen door toekomstige behoeften te ondersteunen met bestaande assets. Ze kunnen buiten gebruik gestelde apparatuur opslaan, bijwerken of herdistribueren vanuit HPE’s gecentraliseerde opslagfaciliteiten.

 

Datacenter Consolidation Services

Met het huren van geconfigureerde, afgestemde HPE-systemen, kunnen klanten zorgen voor een interruptievrije transitie tijdens de verhuizing of consolidatie van hun datacenter.

 

Proof-of-Concept Enablement Services

De technologie van HPE kan worden (her)ingezet om een ​​design concept te demonstreren aan OEM’s en applicatieleveranciers, of voor hergebruik in een zakelijke productieomgeving.

In 2018 verwerkten HPE Technology Renewal Centers meer dan 4 miljoen units, zowel afkomstig van HPE als niet van HPE. Daarvan werd 89 procent hernieuwd en doorverkocht. De overige 11 procent werd op een veilige en milieuverantwoorde manier gerecycled.

Het nieuwe Circular Economy Report is beschikbaar voor klanten van HPE Lease Return en klanten van Asset Upcycling Services.

Naast het Circular Economy-rapport heeft HPE ook aangekondigd om deel te nemen aan CE 100-group van de Ellen McArthur Foundation. Dit innovatieprogramma is opgericht om organisaties te helpen bij het ontwikkelen van nieuwe mogelijkheden om ambities op gebied van circulaire economie sneller waar te maken.

Gerelateerde berichten...

X