M&I/Partners krijgt NAVO-opdracht toegewezen

M&I/Partners heeft een internationaal contract toegewezen gekregen om als onafhankelijke partij het Independent Performance Evaluation en Assessment Capability (IPEAC) project bij de NAVO uit te voeren.

M&I/Partners heeft een internationaal contract toegewezen gekregen om als onafhankelijke partij het Independent Performance Evaluation en Assessment Capability (IPEAC) project bij de NAVO uit te voeren. Doel van dit contract is om de status van de ontwikkeling en implementatie van tien technische projecten voor de vernieuwing van de IT-infrastructuur en de overgang naar een cloudomgeving onafhankelijk te monitoren. Door ondersteuning van organisatiebrede digitale samenwerking biedt deze infrastructurele verbetering verdere versteviging van de basis voor operationele aansturing en effectieve bedrijfsvoering van de NAVO.

De waarde van de opdracht voor M&I/Partners is ongeveer 1,7 miljoen Euro. De duur van het contract is voor een periode van drie jaar, met een optie tot verlenging met nog eens drie jaar.

De NAVO, vertegenwoordigd door Nederland als sponsorland en contractautoriteit, heeft M&I/Partners voor het IPEAC project ingehuurd om onafhankelijke adviezen en aanbevelingen uit te brengen over de implementatie en de technische en financiële status van deze tien projecten, die een totale waarde van ruim een half miljard Euro vertegenwoordigen. De activiteiten hebben betrekking op het monitoren van de risico’s, de scope, kosten en de planning van de tien individuele projecten alsmede een regelmatige rapportage van de huidige status in vergelijking met de planning. De werkzaamheden betreffen bovendien het monitoren van ontwikkeling van en gevolgen voor de cost-of-ownership van het gebruik en het onderhoud van de resulterende infrastructuur.

 

Gerelateerde berichten...

X