5min Ondernemen

Rechterhersenhelften nodig in IT

Rechterhersenhelften nodig in IT

De traditionele complexiteit van IT zal zich steeds meer gaan concentreren bij leveranciers, terwijl it-afdelingen zich meer dan voorheen zullen focussen op samenwerking met de business. Om dit goed te laten verlopen zijn er meer rechterhersenhelften nodig: vrouwelijke vaardigheden zoals communicatie, creativiteit en verbinding leggen. Waar haal je die vandaan?

Onder invloed van IT staan veel traditionele business-modellen onder druk. Denk aan AirBNB, Snapcar en Uber. En wie de muziekindustrie en filmindustrie bekijkt weet dat boekenuitgevers die e-books verkopen via hun traditionele business-model een verloren strijd voeren. Of het nu de ‘driverless car’ van Google is of LinkedIn die de recruitersmarkt onder druk zet, in alle sectoren is de kracht voelbaar waarmee markten onder invloed van technologie veranderen.

 

Gemengde teams succesvoller

Dat betekent dat organisaties moeten mee veranderen, of ze nu willen of niet. Omdat IT in al die veranderingen een cruciale rol spelt, vraagt dit om een it-afdeling die het grote geheel goed kan overzien. Die de betekenis van veranderingen goed kan interpreteren en dat vervolgens kan vertalen in kansen voor het eigen bedrijf. Dit zijn typische vaardigheden die horen bij mensen met een dominante rechterhersenhelft.

Een voorbeeld van een organisatie die de transformatie naar een nieuw business-model actief en met volle energie aanpakt, is Philips. In korte tijd stoomt dit concern met zijn Accelerate!-programma de organisatie klaar voor een ‘connected’ toekomst. Het is niet toevallig dat Philips voor it-functies voornamelijk op zoek is naar vrouwen, vindt Geke Rosier, oprichter van RightBrains. “Hoewel bij mijzelf de linkerhersenhelft dominant is,” lacht ze, “maak ik me juist hard voor meer mensen met een dominante rechterhersenhelft in IT. Onderzoek rondom diversiteit wijst namelijk uit dat gemengde teams bijdragen aan succesvollere bedrijfsresultaten. Het aantrekken van meer vrouwen in de ICT zal leiden tot meer diversiteit. Vrouwen kunnen een sleutelrol gaan spelen binnen organisaties in het stimuleren van innovatie. En ze beschikken over de wil om met elkaar tot resultaat te komen, ze leggen verbinding.”

Rosier benadrukt dat vrouwen niet beter zijn dan mannen, maar anders. Ze geeft een voorbeeld. “Een onderzoek naar it-producten die zijn ontworpen door beide seksen wijst uit dat door vrouwen ontworpen producten gebruikersvriendelijker, eenvoudiger te bedienen, mooier, stiller en kleiner zijn. En producten ontworpen door mannen zijn meer hightech en innovatiever. Als je deze beide karakteristieken combineert, dan heb je een winnende combinatie.”

 

Van 10 naar 50 procent

Om die winnende combinatie te vormen, is het nodig dat er meer vrouwen werkzaam worden in IT. Momenteel bedraagt hun aandeel ongeveer tien procent. Rosier: “Als ik vrouwen die over de juiste kwaliteiten beschikken vraag waarom ze geen rol in de IT ambiëren, dan noemen ze in de eerste plaats het slechte imago van het vak. Ze denken dat it’ers de hele dag achter een computerscherm zitten. Dat was in het verleden ook wel vaak het geval, maar in de toekomst heeft het vak juist mensen nodig die de verbinding kunnen leggen naar de business. Die vooruit kunnen kijken en die veranderingen in de omgeving kunnen interpreteren en vertalen naar wat dat voor hun organisatie betekent. Juist aan dat soort mensen is een groot tekort. Maar dat weten vrouwen die over de juiste kwaliteiten beschikken helemaal niet. Zij hebben geen idee wat een rol in de IT inhoudt.”

Een ander struikelblok is dat het algemene beeld – ook op HR-afdelingen – nog altijd is dat je een technische vooropleiding moet hebben om waarde te kunnen toevoegen aan een it-afdeling. “Natuurlijk zijn die techneuten nog altijd heel hard nodig, maar zij zullen vooral werk vinden bij leveranciers. Rollen als netwerkengineer of softwareontwikkelaar zullen verdwijnen van it-afdelingen, omdat die kennis in toenemende mate wordt ingekocht. Op de it-afdeling heb je mensen nodig die in staat zijn dat inkoopproces goed te begeleiden, zodat de diensten van de leverancier goed aansluiten bij de business. En zijn dat typische kwaliteiten die bij de rechterhersenhelft horen.”

 

Vrouwen opleiden

Omdat ze vanuit haar vorige bedrijven en functies een groot netwerk heeft van vrouwen die in IT werkzaam zijn, is Rosier met RightBrains begonnen. “Ik wil de krachten bundelen, zodat we meer vaart kunnen maken met het brengen van diversiteit in IT. Dat doen we enerzijds met onze community, waarmee we vrouwen in de IT met elkaar in contact brengen. Dat werkt via het gildeprincipe: de meer ervaren dames begeleiden vrouwen die nog maar kort werkzaam zijn in een it-functie en fungeren als coach.” Daarnaast biedt de organisatie een opleidingsprogramma gericht op vrouwen, dat tot doel heeft om de vaardigheden waarover zij van nature beschikken toe te spitsen op de veel dominantere rol die IT in bedrijven zal gaan vervullen. Naast een eenjarig executive opleidingsprogramma zijn er ook verschillende masterclasses (zie www.rightbrains.nl).

Rosier besluit: “Organisaties moeten haast gaan maken met het innoveren van hun business-model. Ik zie nog teveel bedrijven die traditioneel blijven denken. Zij denken dat IT de business op administratief vlak kan ondersteunen. Ze zien niet dat business IT is geworden. Denk aan traditionele reisorganisaties die links en rechts worden ingehaald door partijen die vragers en aanbieders rechtstreeks met elkaar in contact brengen. Of denk aan de muziekindustrie en uitgeefwereld waar de drager (CD, boek, magazine) jarenlang het business-model heeft bepaald, maar waar start-ups als Spotify in no-time dominant zijn geworden. Deze transformatie geldt voor alle markten. Misschien nog niet vandaag, maar wel morgen. Wil je de rol die IT hierin speelt omarmen, dan heb je simpelweg meer diversiteit nodig in je team.”

 

Functies van de linkerhersenhelft Functies van de rechterhersenhelft
 • logica
 • detail
 • realiteit
 • praktisch
 • namen van dingen
 • feiten
 • woorden en taal
 • heden en verleden
 • rekenen en wetenschap
 • begrijpen
 • weten
 • herkennen
 • patronen/orde
 • strategie
 • veiligheid
 • het grote geheel
 • impulsief
 • verbeelding
 • symbolen en plaatjes
 • tijdsbesef
 • filosofie
 • religie
 • betekenis
 • overtuiging
 • waardering
 • ruimtelijk inzicht
 • fantasie
 • functioneel inzicht
 • mogelijkheden zien
 • risico nemen