Zorg

VZVZ biedt extra ondersteuning aan huisartsen

23 convenantpartijen hebben een gezamenlijk businessplan gemaakt voor gebruik van de zorginfrastructuur, dat zij tot 2020 willen uitvoeren. Tot die partijen behoren onder meer belangenbehartigers van zorgverleners en patiënten, ICT-leveranciers en VZVZ. Een belangrijke…

Serious Gaming succesvol met slimme camera en IoT

Revalidatie in de thuisomgeving zou veel problemen oplossen. Ook als het gaat om motivatie. Er is nu een oplossing waarin ‘serious gaming’, slimme camera’s en bewegingssensoren, ‘Big Data’ en ‘The Internet of Things’ samenkomen….

Pieter van Foreest kiest voor zorgcommunicatie met flexibiliteit

Ouderenzorgorganisatie Pieter van Foreest opereert in een dynamisch zorglandschap dat aan sterke veranderingen onderhevig is. Cliëntgroepen en hun behoeften veranderen. De communicatievoorzieningen – vaste en mobiele telefonie, zorgcommunicatie en domotica – veranderen mee. Pieter…

VZVZ krijgt ook in hoger beroep gelijk

Het gerechtshof Arnhem stelde begin deze week de VZVZ (Vereniging van Zorgaanbieders voor Zorgcommunicatie) in het gelijk in een zaak in hoger beroep die de geldigheid van het door hen opgezette Landelijk Schakelpunt (LSP)…

OLVG maakt app voor patiënt met boezemfibrilleren

Het Hartcentrum van het Amsterdamse ziekenhuis OLVG (Onze Lieve Vrouwe Gasthuis) heeft een primeur met een speciale app voor patiënten met boezemfibrilleren. De app meet de hartslag en laat vervolgens weten of de patiënt…

23 Partijen zorg en ICT zetten Landelijk Schakelpunt voort

23 Partijen hebben hun handtekening gezet onder het nieuwe Convenant “Gebruik Landelijke Zorginfrastructuur 2016 – 2020” en het bijbehorende Businessplan. Daarmee bevestigden alle twintig nu deelnemende partijen hun eerdere intentie uit 2015 om in…

X