Clouds – ditmaal is het strategisch

Naarmate het aantal clouds toeneemt, zetten bedrijven ze slimmer in

Door de snelheid waarmee technologieën opkomen, zich ontwikkelen en weer verdwijnen, vergeet men makkelijk hoe nieuw sommige van de technologieën – die we nu als vanzelfsprekend beschouwen – eigenlijk zijn. Cloudcomputing was voor 2008, het jaar waarin Google en Microsoft besloten dat AWS meer was dan een voorbijgaande hype, bijvoorbeeld niet meer dan een minderheidssport.

Sindsdien zijn clouds natuurlijk aanzienlijk gegroeid, met ontelbare private en public cloudplatforms. Ze zijn ‘volwassen’ geworden en vormen een essentieel onderdeel van de IT-psyche van bedrijven. Zelfs zozeer, dat de meeste bedrijven nu routinematig beweren dat ze ‘cloud-first’ of ‘cloud-only’ zijn.

Een nadeel van dit tempo van verandering is de neiging om aan te nemen dat we weten waar cloud computing over gaat. De onderliggende technologieën en producten zijn immers onherkenbaar veranderd. Het is de moeite waard om af en toe een stapje terug te doen, zodat we kunnen begrijpen wat er aan de hand is, wat de drijvende krachten zijn en welke uitdagingen er bestaan. Hierdoor zijn we in staat om een betere grip te krijgen op waar de markt naartoe gaat.

De stand van zaken in de cloud

Peilingen zijn hier een goed startpunt. De Enterprise Cloud Index (ECI) van Nutanix is een onderzoek naar wereldwijde trends op het gebied van cloud computing. Het biedt een uniek perspectief op hoe cloud computing in de loop der tijd is veranderd en hoe het zich in de toekomst waarschijnlijk gaat ontwikkelen.

Neem bijvoorbeeld de eenvoudige tweedeling tussen bedrijven die vasthouden aan verouderde datacenters en bedrijven die kiezen voor de cloud. Uit het eerste ECI-onderzoek van 2018 blijkt dat 40% van de bedrijven hardnekkig vasthoudt aan legacy-middelen. Tegen het einde van 2021 is het aantal traditionele datacenters gedaald tot slechts 22%. Het is een duidelijke weerspiegeling van hoe snel cloud computing is opgeklommen in de bedrijfs-IT.

To boldly go

Als we dieper graven, wordt duidelijk dat bedrijven ook moediger worden als het gaat om public cloudplatforms. Dit komt door de beloften van onmiddellijke schaalbaarheid en lage operationele kosten. Desondanks gaf 33% van de respondenten in het onderzoek van 2018 aan nog steeds de voorkeur te geven aan een private cloud-benadering, voornamelijk om redenen van beveiliging, compliance en een gebrek aan vaardigheden.

In 2021 was dat aantal gedaald tot slechts 25%. Bovendien zei, in 2018, slechts 26% dat ze één of meer public clouds gebruikten, maar drie jaar later was dat gestegen tot 52%. Sommigen zijn zelfs uitsluitend public gegaan, maar de meesten meldden dat ze public platforms kochten naast private cloud en legacy-alternatieven.

CIO’s lijken ook steeds meer bereid om meerdere public clouds te gebruiken, waarbij zowel producten als leveranciers worden gemengd. In de afgelopen 3 tot 4 jaar is het aantal bedrijven met één enkel public cloudplatform bijvoorbeeld gegroeid van 14% naar 25%, terwijl die met meerdere clouds stegen van slechts 12% naar 27%.

Interessant is ook dat een overweldigende meerderheid van de respondenten, 83%, het ermee eens is dat hybride multi-cloud hun voorkeursideaal zou zijn. Deze opvatting is gebaseerd op het vermogen van de hybride multi-cloud om zowel flexibiliteit als wendbaarheid te bieden. Deze zijn nodig om de bedrijfsvoering aanzienlijk te vereenvoudigen en om te kunnen concurreren in de digitale wereld van vandaag.

Strategisch denken

Dat bedrijven over de gehele linie hun oude datacenter-platforms laten vallen ten gunste van de cloud, komt niet als een verrassing. Maar de snelheid waarmee organisaties de public cloud hebben omarmd en zijn overgestapt van één naar meervoudig cloud-gebruik is wel een beetje een openbaring, vooral bij grotere bedrijven. Bij bedrijven met meer dan 5000 werknemers is dat aantal gestegen tot 57%, met de verwachting dat het in de komende drie jaar 80% zal bereiken.

Mogelijk als gevolg van de centrale rol die IT tijdens de pandemie heeft gespeeld, beweert zo’n 72% van de respondenten dat hun IT-functie nu als veel strategischer wordt beschouwd. Bovendien zijn organisaties begonnen met het strategisch afstemmen van elke workload op de infrastructuur, op basis van factoren als beveiliging (41%), prestaties (39%), en kosten (31%).

Wat betekent dit?

Een onvermijdelijke conclusie is dat de cloud absoluut een blijvertje is. Maar dat is nog niet alles: cloud computing-technologieën worden snel volwassen en dat geldt ook voor de manier waarop organisaties deze inzetten om beter aan de bedrijfsbehoeften te voldoen.

Voor IT-teams komt het erop neer dat het niet langer een kwestie is van ‘cloud-first’ of ‘cloud-only’. In plaats daarvan gaat het er ook om om ‘cloud-smart’ te zijn en te profiteren van de meest geschikte cloud voor elke workload of use case. Het gaat om – naarmate de bedrijfsbehoeften veranderen – naadloos kunnen schakelen tussen clouds, of het nou om private of public clouds gaat en ongeacht of er één, twee of zelfs meer clouds worden gebruikt.

Lees ook:

Gerelateerde berichten...

X