De toekomst van IT met Autonomous technologie

Het zijn uitdagende tijden voor CIO’s. Natuurlijk zijn ze nog steeds verantwoordelijk voor solide back-end-systemen, maar ze moeten ook helpen met data-analyse. Daarnaast is advies nodig om de business agile te maken middels digitale strategieën en de nieuwste technologieën, terwijl de budgetten beperkt zijn.
Hoe zou het zijn als er een oplossing voor deze uitdaging was? Stel je voor dat het mogelijk is om te bedenken hoe data beter te gebruiken, zonder je zorgen te maken om bijvoorbeeld database patches? En hoe zou het zijn als je medewerkers kunt inzetten voor werkzaamheden die het verschil maken? En hoe zou het zijn dit allemaal te realiseren terwijl 30% van de on-premises IT-kosten bespaard wordt? Dit is mogelijk met nieuwe technologieën, zoals bijvoorbeeld Autonomous technologie mét Machine Learning (ML) en Artificial Intelligence (AI).

 

De voordelen van Autonomous

Ontwikkelingen op het gebied van computerkracht i.c.m. ML en AI zorgen voor nieuwe mogelijkheden waardoor enterprise IT geautomatiseerd kan worden. De impact hiervan op het managen van data en de toegevoegde waarde die deze data levert, is enorm. Dit zijn de grote voordelen:

A – Een self-managed database

Traditioneel gezien is het de rol van de DBA (database administrator) om databases dusdanig te optimaliseren dat de performance optimaal is. Met een autonomous database is dit overbodig; deze doet dit zelf via Machine Learning modellen en gebruikerspatronen.

B – Geautomatiseerde security

Ongeveer 71%[1] van alle veiligheidsissues wordt veroorzaakt door kwetsbaarheden waarvoor al patches beschikbaar zijn. Maar om deze security patches uit te voeren moet het systeem offline en is handmatig werk nodig. Een autonomous database voert de patches zelf uit zodra deze beschikbaar zijn.

C – Geen downtime

Veel organisaties stappen daarom over naar de Cloud om downtime te voorkomen. Toch kunnen bepaalde handelingen er voor zorgen dat een database tijdelijk offline is. Met een autonomous database worden downtimes tot een minimum beperkt.

 

Software Automation: de toegevoegde waarde

De echte waarde van data zit niet in de hoeveelheid data maar in de manier waarop data geanalyseerd en begrepen wordt. Zo kunnen betere beslissingen worden gemaakt. Door software automation worden kostbare manuren bespaard die effectiever ingezet kunnen worden voor andere zaken.

 

De besparingen

Concrete besparingen

De concrete besparingen die Autonomous levert, ontstaan door de gebruikelijke Cloud-voordelen: er wordt betaald per gebruiker en investeringen in hard- en software én onderhoud- en hostingkosten worden geëlimineerd.  Maar Oracle Autonomous Database biedt meer besparingen. Doordat er gebruik wordt gemaakt van Machine Learning, is er weinig mankracht nodig om de database omgeving te onderhouden, patchen of te monitoren.

 

Afgeleide voordelen

In aanvulling op bovenstaande besparingen, zijn er andere afgeleide voordelen.

De eerste is het terugbrengen van downtime; een autonomous database zorgt automatisch voor security aanpassingen en lost zelf problemen op. Het tweede voordeel heeft een nog grotere impact op organisaties:

Uit onderzoek van Ponemon[2] blijkt dat de gemiddelde kosten van een data-lek US$148 per record zijn. Door boetes die ontstaan door nieuwe regelgeving zoals bijvoorbeeld GDPR kunnen deze kosten verder oplopen. Ook blijkt dat er per data-lek gemiddeld 24.615 records aangetast worden, wat gelijk is aan US$3.6 miljoen per data-lek. De kans dat een dergelijk lek binnen 2 jaar een organisatie treft, is volgens Ponemon 16%. Doordat een autonomous database zichzelf beveiligt en patcht, wordt deze kans en de schade sterk beperkt.

Het derde voordeel is gerelateerd aan de rol van de DBA. Traditioneel gezien is een DBA verantwoordelijk voor support van de business. Deze taken kosten veel tijd waardoor stakeholders DBA’s regelmatig als bottlenecks zien die niet snel genoeg op last-minute vraagstukken kunnen reageren. De enorme datagroei (volgens IDC is de totale hoeveelheid data 175 Zettabytes in 2025) zal dit nog lastiger maken. Als er niets verandert, zullen DBA’s door de datagroei niet in staat zijn te voldoen aan wat er van ze wordt verwacht.

Doordat een autonomous database veel taken automatisch uitvoert, neemt het druk weg bij de DBA zodat deze zich kan focussen op de business.

Cor Quist is Senior Director Cloud Insight bij Oracle

 

[1] Verizon  2015 DataBreach Investigatios Report

[2] Bron: Ponemon institute, 2018 Cost of a data breach study: Global Overview, July 2018

 

 

Gerelateerde berichten...

X