Je zult het maar zijn: CIO in een ziekenhuis

CIO is sowieso een beroep met een grote verantwoordelijkheid, maar in een ziekenhuis lijkt dat soms een verantwoordelijkheid “in het kwadraat”.

Niet alleen ben je – met je afdeling, met je team – verantwoordelijk voor een absoluut veilige en betrouwbare ICT-infrastructuur, met (bijna) 100% uptime en permanente beschikbaarheid en bereikbaarheid, maar je hebt ook te dealen met een zeer grote hoeveelheden data (patientgegevens en CT- en MRI-beelden, hartfilmpjes en gedigitaliseerde coupes), die realtime beschikbaar moeten zijn voor de medisch specialisten en verpleegkundigen.

Niet alleen heb je te maken met privacygevoelige informatie die beveiligd moet worden en alleen aan bevoegde behandelaars mag worden verstrekt, maar het ziekenhuis is ook nog eens een favoriet slachtoffer van hackers die er genoegen in scheppen om juist de gegevens van ziekenhuizen en patiënten te doorzoeken en in de openbaarheid te brengen. In het slechtste geval wordt een ziekenhuis slachtoffer van cybercriminelen die het netwerk gijzelen, de data kapen, en een grote som (crypto)geld eisen om de data weer vrij te geven.

Niet alleen krijg je verzoeken om grote hoeveelheden data te delen met andere ziekenhuizen in de zorgketen, of om extra rekencapaciteit vrij te maken voor ingewikkelde berekeningen en ‘number crunching’ in het weekend, zodat de wetenschappers uit het ziekenhuis kunnen aantonen dat hun hypotheses juist zijn, maar er wordt ook in toenemende mate gevraagd om artificial intelligence oplossingen mogelijk te maken voor de medisch specialisten, zodat zijn met state-of-art toepassingen nog betere zorg kunnen verlenen aan patiënten.

Niet alleen wordt je gevraagd door de raad van bestuur om jaarplannen en meerjarenplannen te maken, waarin gedetailleerd is becijferd hoeveel geld er nodig is voor onderhoud, beheer en life cycle management (waarop dan wordt beknibbeld omdat er bezuinigd moet worden), maar er wordt ook steeds vaker en meer verwacht van de CIO dat hij/zij het voortouw neemt bij de innovatie van het ziekenhuis, en bij brainstormsessies over de zorg van morgen.

Niet alleen moet de CIO een team samenstellen en aansturen van superspecialisten op allerlei ICT terreinen, een team dat optimaal moet samenwerken, elkaars expertise moet respecteren, en dat bereid is overuren te maken en weekend diensten te draaien om de beschikbaarheid, bereikbaarheid en betrouwbaarheid van de ICT-infrastructuur te kunnen blijven garanderen, maar hij/zij moet ook concurreren met andere organisaties in de “battle for brains” om goede mensen binnen te krijgen en binnen te houden in het ziekenhuis.

Daarom denk ik wel eens: je zou het maar zijn, CIO in een ziekenhuis.

Alle respect voor deze mensen die alles moeten zijn in 1 persoon: stabiele factor en flexibel, standvastig en wendbaar, gedegen en innovatief, marketeer en motivator, pleitbezorger en raadgever.

Volgens mij verdient de CIO een plekje in de raad van bestuur, gegeven het enorme belang van ICT voor het ziekenhuis, de rol die ICT speelt in de transitie van de zorg naar een smart hospital, en de grote bedragen die daarmee gemoeid zijn.

Lees ook:

Gerelateerde berichten...