Portfoliomanagement: de bucket list van de RvB

Zo zou het moeten zijn: de RvB van een ziekenhuis heeft een bucket list, een lijst met belangrijke zaken die ze dit jaar wil bereiken en realiseren, en portfoliomanagement sluit daar naadloos op aan. En daarmee bedoel ik portfoliomanagement in de breedste zin van het woord, dus niet enkel de ICT-projecten of de plannen van het Facilitair Bedrijf of het Bouwbedrijf, maar een integrale agenda met alle programma’s en projecten die er op de rol staan.

En juist omdat portfoliomanagement moet aansluiten op de strategie van de organisatie is de link tussen de bucket list en portfoliomanagement van belang. En omdat portfoliomanagement gaat over programma’s en projecten die door moeten gaan, en dus ook over programma’s en projecten die (dit jaar) niet door kunnen gaan, is het zo belangrijk dat die keuzes gemaakt worden in de top van de organisatie.

Maar vaak is dit niet zo. In plaats van een bucket list heeft de RvB een enorme waslijst aan ambities, strategische plannen en noodzakelijke projecten. Ingegeven door wet-& regelgeving, verplichte aanleveringen aan overheidsinstanties, vereisten van zorgverzekeraars en belangrijke maatschappelijke thema’s zoals duurzaamheid en e-health. Om nog maar te zwijgen van infrastructurele uitbreidingen, hardware-onderhoud en software-updates, met een mooi woord ‘Life Cycle Management’. En dan zijn er ook nog de jaarplannen van de divisies en afdelingen, barstensvol ambities en innovatieve projecten.

Het beperken van de ambities naar haalbare doelen per jaar begint dus al in de top. Als de RvB zich kan beperken tot een bucket list, gebaseerd op ambities, maar ook op beschikbare capaciteit en budgetten, dan wordt het voor de rest van de organisatie een stuk gemakkelijker om daaraan te voldoen. Dan kan portfoliomanagement de vertaling worden van de bucket list in haalbare en realiseerbare programma’s en projecten, en kan de organisatie haar tijd, ervaring en capaciteit inzetten voor wat echt belangrijk is voor het ziekenhuis.

En net zoals een bucket list in de privésfeer niet al te lang moet zijn, met misschien hooguit een top10 van echt belangrijke wensen, zo moet de bucket list van de RvB een overzienbare hoeveelheid ambities, strategische plannen en projecten bevatten. “Er moet tenslotte ook nog gewerkt worden in het ziekenhuis …..”

Lees ook:

Gerelateerde berichten...

X