Training is alles

Keiko beveiliging

Begrepen worden is een groot thema voor mij. Als ik miauw dan wil ik eten, naar buiten, spelen of gewoon aandacht. Dat weet Brenno, want ik heb hem goed getraind. ChatGPT is ongeveer hetzelfde. Zoals zijn naam al aangeeft – Generative Pre-trained Transformer – is het een getraind computersysteem. Door het enorme hoeveelheden data te voeden kan het systeem vragen beantwoorden.

Wat ChatGPT nu zo bijzonder maakt, is dat het structuur aanbrengt in gesprekken. Je kunt ermee chatten en het kan nadere context geven als de respons onduidelijk of ontoereikend is. Het systeem onthoudt de status van het gesprek, zodat je aan een eerdere tekst kunt refereren.

Een ChatGPT-respons kan verschillende vorm aannemen. Naast het stellen van vragen kan je ook verzoeken om een gedicht, artikel, samenvatting, marketingtekst of zelfs werkende broncode in de programmeertaal python. Natuurlijk heb ik het gevraagd een lijflied voor katten te schrijven (zie hieronder).

De combinatie van interactieve chats, veel kennis bij elkaar brengen en het maken van een respons in verschillende vormen is echt vernieuwend. Nu legt de klassieke definitie van AI de lat niet hoog: het moet slimmer zijn dan de menselijke geest (ik dus). Maar dit komt wel een flink eind. De nadelen zijn er natuurlijk ook: de bias die door het trainen kan zijn ontstaan; er kunnen heel veel persoonsgegevens zijn verwerkt of dat door het koppelen van verkeerde gegevens onjuiste antwoorden volgen.

Tot slot nog even dit. Mijn personeel is goed geconditioneerd als ik miauw. Toch kan het altijd beter, zoals die nuttige chatbot van Wouter van Dijke (https://catgpt.wvd.io/). Die begrijpt tenminste wat ik als kat wil horen. Ja, ik vind het wel wat, die AI.

Het kattenlijflied

Verse 1:

Purring softly in the night,

Our eyes are glowing bright,

We roam around and play,

Sleeping through the day.

Chorus:

We are the feline crew,

Cute and cuddly, it’s true,

With a swish of our tails,

We conquer all our trails.

Verse 2:

Scratching posts and catnip toys,

Our little hearts jump for joy,

Climbing high and jumping low,

We’ll never stop, don’t you know?

Repeat chorus

Bridge:

We may be small, but we’re mighty,

And we’re loved by all, so tightly,

Our purrs can heal any sadness,

And bring joy to any madness.

Repeat chorus

Outro:

So let’s all sing and meow,

Together, we’ll take a bow,

For we are cats, proud and free,

A perfect companion, you see!

 

Hierna vroeg ik aan ChatGPT: What music could compliment this anthem?

For a cat anthem like this one, a playful and upbeat melody would complement the lyrics well. Here are some music genres and styles that could work:

Upbeat Pop: A catchy pop melody with a lively beat would match the fun, light-hearted nature of the lyrics.

Jazz: A jazzy tune with playful instrumentals like piano, trumpet, and saxophone could capture the mischievous and adventurous spirit of cats.

Electronic: An electronic beat with meowing sounds and other cat-like sound effects could add a unique touch to the anthem.

Latin: A Latin-inspired beat with percussion instruments like congas, bongos, and maracas could give the anthem a lively and playful vibe.

Folk: A folk-inspired tune with acoustic guitar and harmonica could capture the sweet and gentle nature of cats.

Overall, the music should have a fun and light-hearted tone that complements the lyrics and celebrates the playful nature of cats.

Keiko is de driejarige ocicat van Brenno de Winter. Ze kijkt al jaren mee over zijn schouder en bepaalt het gezicht van openkat.nl. Maandelijks schrijft ze hier over informatiebeveiliging en privacybescherming.

Lees ook:

Gerelateerde berichten...