Conferentie Nederland Digitaal 8 en 9 februari 2021 in Groningen en online

internetverkeer boom met alle functies

De in maart afgelaste tweede editie van de Conferentie Nederland Digitaal vindt nu op 8 en 9 februrari 2021 plaats in Groningen en online. Centraal staat benutten van zowel maatschappelijke als economische kansen van digitalisering. Verder is er ook aandacht voor publieke waarden waaronder veiligheid.

Kabinet, ondernemers, onderzoekers, maatschappelijke organisaties, regionale en lokale overheden werken op het evenement samen aan de doelstelling in de Nederlandse Digitaliseringsstrategie. Die is om Nederland digitaal koploper van Europa te maken door sneller in te spelen op het hoge tempo waarmee maatschappij en economie digitaliseren.

Online

De conferentie Nederland Digitaal vindt in ieder geval online plaats. De komende maanden gaat de organisatie het programma verder invullen. Afhankelijk van de corona-ontwikkelingen vindt (een deel van) de conferentie fysiek in Groningen plaats. Organisatoren zijn de ministeries van EZK, BZK en Noorden Digitaal waarin overheden, onderwijsinstellingen en bedrijfsleven in Noord-Nederland samenwerken.

Het kabinet heeft eerder de Nederlandse Digitaliseringsstrategie gelanceerd en afgelopen juni de actualisatie hiervan gepubliceerd. Dit is inclusief de impact van het coronavirus en de mogelijke speerpunten voor een volgend kabinet. Ook is er nu extra financiering voor artificiële intelligentie (AI). Er is nu ook een overzicht van andere investeringen in bijvoorbeeld data(delen), digitale connectiviteit/infrastructuur, digitale overheid, digitale vaardigheden van Nederlanders en cyberveiligheid.

Lees ook:
  • TSTC maakt van de nood een deugd
  • Hoe je met persona-onderzoek een digitale werkplek creëert die past bij de gebruiker

Gerelateerde berichten...

X