Data Safe House maakt veilige uitwisseling van gegevens mogelijk

data

Als een industrie overstapt van fossiele brandstoffen op elektriciteit, dan moet op het elektriciteitsnet fors worden aangepast. Het is daarom belangrijk om op tijd te weten wat de precieze plannen van grotere industrieën zijn. Een nieuw landelijk initiatief genaamd Data Safe House maakt een veilige uitwisseling van deze informatie tussen netbeheerders en bedrijven mogelijk.

Netbeheerders tasten nog te vaak in het duister over de precieze energiebehoefte van Nederlandse grootverbruikers. Eén van de knelpunten is dat belangrijke maar bedrijfsgevoelige informatie liever niet wordt gedeeld door bedrijven. Data Safe House creëert de mogelijkheid om veilig data uit te wisselen met bedrijven. Bedrijven kunnen hun toekomstige energiebehoefte nu tot in detail in kaart brengen in een veilige datakluis en wij als netbeheerder kunnen dan gericht met de industrie meedenken. Daarnaast kunnen wij op basis van de plannen van de industrie netuitbreidingen beter plannen. De industriepartijen krijgen op hun beurt sneller duidelijkheid over wat de toekomstige vraag betekent voor de doorontwikkeling van de energie-infrastructuur in de regio.

Actueel en reëel inzicht essentieel

Na een geslaagde pilot dat in 2022 gestart was samen met het Havenbedrijf Rotterdam, Deltalinqs en Stedin rolt Data Safe House nu ook landelijk uit. Maarten Abbenhuis (COO TenneT): “Data Safe House is onderdeel van het fundament om samen met de industrie onze toekomstplannen goed neer te zetten. Actueel en reëel inzicht in waar en wanneer de vraag van de industrie naar elektriciteit ontstaat is voor ons als netbeheerders essentieel om het elektriciteitsnet op de juiste plek en op tijd uit te breiden.”

Bedrijfsgevoelige informatie

Niek de Jong namens de Stichting Data Safe House: “We snappen goed dat bedrijven terughoudend zijn in het delen van bedrijfsgevoelige informatie. Tegelijkertijd hebben we bergen werk te verzetten om de klimaatdoelstellingen te halen en om de transitie van fossiele naar duurzame energie te realiseren. Data met betrekking tot de toekomstige energiebehoefte helpt om tijdig de benodigde infrastructuurbehoefte in te kunnen schatten. In onze datakluis is concurrentiegevoelige informatie veilig en in goede handen.” Data Safe House richt zich op de grootste industriepartijen en -clusters in Nederland.

Ondersteund door Ministerie van Economische Zaken en Klimaat

Gerelateerde berichten...