DEARhealth in MCL voor minder polibezoeken reumapatiënten

zorg

Reumapatiënten in het MCL (medisch centrum Leeuwarden) kunnen meedoen aan een pilot met software van DEARhealth, Dat is een platform voor zorgverleners met onder andere slimme beslisondersteuning en een app voor patiënten.

Het aantal reumapatiënten zal naar verwachting de komende jaren stijgen als gevolg van vergrijzing. Omdat het aantal zorgverleners niet in datzelfde tempo zal toenemen. Deze slimme zorgpad-technologie draagt bij aan verlaging van het aantal polikliniekbezoeken, zodat de patiënt zelf meer gepersonaliseerde zorg krijgt en er ook ruimte ontstaat voor nieuwe patiënten. Uit de pilot moet blijken hoe groot het effect is van deze technologie, zodat alle patiënten de best mogelijke zorg krijgen.

Onderzoekers (artsen en/of onderzoeksverpleegkundigen) van de afdeling reumatologie doen onderzoek naar de effecten van het inzetten van een technologie die zorgverleners ondersteunt bij de behandeling van patiënten met een chronische ziekte. De onderzoeksgroep bestaat uit 168 patiënten, die via loting bij de controle- of experimentele groep worden ingedeeld. De controlegroep (84 personen) ontvangt zorg zoals die nu ook wordt gegeven, de experimentele groep (84 personen) gaat de software van DEARhealth gebruiken.

Zorgpad

Een zorgpad is de beschrijving van alle opeenvolgende stappen, beslismomenten en criteria voor aanpassingen in het zorgproces voor een groep patiënten met één bepaalde ziekte. Kort samengevat is een zorgpad een overzicht van wie, welke zorg, op welk moment levert. Een zorgpad heeft als doel een goede en efficiënte zorgverlening. De software van DEARhealth richt door middel van zorgpadtechnologie een slim zorgpad in voor patiënten met Reumatoïde Artritis (RA). In dit onderzoek wordt het gebruik van zulke zorgpadtechnologie onderzocht.

De zorgpadtechnologie zal op basis van medische gegevens, resultaten van vragenlijsten die de patiënt invult (PROMs) en bloedonderzoek, de patiënt en zorgverlener kunnen waarschuwen als het nodig is. Er kunnen dan aanpassingen in het zorgpad komen, om op die manier risico’s te vermijden. Denk bijvoorbeeld een extra bloedonderzoek.

Voorbeelden van deze risico’s zijn opvlamming van de ziekte of een ziekenhuisopname. Wanneer uit de verzamelde gegevens blijkt dat de RA van een patiënt lange tijd stabiel is, kunnen contactmomenten voor die specifieke patiënt juist verminderen. Zo ontstaat er zorg op maat voor elke patiënt.

Het onderzoek moet uitwijzen of, en zo ja hoe, zorgpadtechnologie bij mensen met Reumatoïde Artritis een verbetering geeft van de ervaringen met de zorg en van de kwaliteit van leven van patiënten, een afname geeft van het aantal RA opvlammingen per jaar en of het kan helpen om onnodige zorgkosten te vermijden.

Lees ook:

Gerelateerde berichten...