Decentrale overheden mogen soms digitaal vergaderen

gemeenten burgerzaken decentrale overheden

Decentrale overheden (gemeenteraden, provinciale staten, eilandsraden en algemene besturen van waterschappen) mogen bij uitzondering ook digitaal vergaderen. De Ministerraad stemde vrijdagmiddag in het wetsvoorstel dat dit regelt.

Met het wetsvoorstel Digitaal vergaderen krijgen ze de mogelijkheid om in bijzondere omstandigheden te kiezen voor een digitale vergadering. Bijvoorbeeld in geval van een griepgolf of een storm met code rood. Fysiek vergaderen blijft wel de norm. De instemming in de ministerraad betekent dat het  wetsvoorstel nu naar de Tweede Kamer gaat.

Stroomversnelling

De mogelijkheid om raads- en statenvergaderingen digitaal te voeren kwam door de Covid-19 pandemie in een stroomversnelling terecht. De mogelijkheid hiervoor kwam toen terecht in de Tijdelijke wet digitale beraadslaging en besluitvorming. Om digitaal vergaderen permanent mogelijk te maken kwam er een wetsvoorstel dat eind 2022 voor advies naar de Raad van State ging. Naar aanleiding van hun advies werd het wetsvoorstel eerst nog aangepast. De Raad was namelijk kritisch op het gelijkstellen van de digitale en fysieke vergadering.

In de wet ligt nu vast dat het de voorkeur heeft om fysiek te vergaderen. Slechts in bijzondere omstandigheden bestaat de mogelijkheid om te kiezen voor een digitale vergadering. Kort gezegd gaat het daarbij om zaken die buiten de macht van de raden en staten liggen, zoals een heftige storm met bijvoorbeeld code oranje of rood. De afweging zelf ligt vervolgens bij de volksvertegenwoordigingen zelf, omdat zij het beste de lokale situatie kunnen beoordelen.

Experimenteren met hybride vergaderen

Het wetsvoorstel bevat ook een mogelijkheid om te experimenteren met hybride vergaderen, waarbij deelnemers zowel fysiek als digitaal kunnen meedoen. Dit maakt de vergaderingen vooral voor mensen met bijvoorbeeld een lichamelijke beperking of vermoeidheidsklachten toegankelijker. Dit bevordert de diversiteit en inclusiviteit in de lokale volksvertegenwoordiging.

De Tweede Kamer zal het wetsvoorstel nu gaan behandelen. Daarna gaat het voorstel naar de Eerste Kamer voordat de wet in werking kan treden.

Lees ook:

Gerelateerde berichten...