E-waste in het hoger onderwijs: zijn instellingen wel ‘in control’?

Universiteiten en hogescholen vinden veiligheid en het wissen van data essentieel bij het afvoeren van oude elektronica. Duurzaamheid vinden zij ook erg belangrijk. Er bestaan grote verschillen tussen instellingen in kennis en ervaring rond e-waste. Zij hebben dan ook behoefte aan praktische handvatten. Dat blijkt uit een enquête onder universiteiten en hogescholen door SURF, de ICT-samenwerkingsorganisatie van het onderwijs en onderzoek in Nederland.

Terwijl duurzaamheid, recycling en refurbishment (opknappen en hergebruiken) belangrijk gevonden. worden is dat anders met kostenminimalisatie of opbrengstenmaximalisatie.
Er bestaan grote verschillen in kennis en ervaring rond meer grip krijgen op het duurzamer organiseren van de afvalstroom. Instellingen geven aan vooral behoefte te hebben aan praktische handvatten zoals ervaringen van collega’s en good practices.

 

Aanbevelingen

SURF wil samen met deze instellingen werken aan good practices die onderling kunnen worden gedeeld. Daarnaast moeten een aantal relevante aspecten en criteria voor duurzamer afvoer worden vastgesteld.

Relevante criteria zijn bijvoorbeeld

  • Zicht en grip op inkoop en afvoer van ICT en e-waste
  • Optimaal inzetten van producten, onderdelen en grondstoffen
  • Transparantie in de ICT-keten
  • Duidelijk bepalen van verantwoordelijkheden in de ICT-keten.

Rond deze criteria kunnen ook een aantal pilots worden uitgevoerd.

 

Circulaire ICT-keten

Met een duurzamer e-wastebeleid wil SURF toewerken naar een meer circulaire economie – of in dit geval een meer circulaire ICT-keten – waarbij grondstoffen optimaal worden (her)gebruikt. Zo voorkomen we dat e-waste op de spreekwoordelijke afvalberg in Afrika belandt. Door hierin samen te werken en kennis te delen kunnen we stapsgewijs de kringloop sluiten.

 

X