Efficiencywinst behalen door taken automatiseren met RPA

robotica kinderhand en robothand boks

De laatste 100 jaar hebben we flink ons best gedaan om menselijke taken minder interessant te maken en op deze manier geen gebruik te maken van de werkelijke ‘human skillset’. Vrijwel iedere organisatie kent wel repetitieve en eenvoudige werkzaamheden die door mensen worden gedaan.

Zij kunnen kwaliteits- en efficiencywinst behalen door taken  automatiseren middels RPA. ICT/Magazine zet enkele concrete voorbeelden op een rij.

Hoewel de ‘buzz’ rond RPA, eventueel in combinatie met AI, groot is en venture capital investeerders deze markt hebben ontdekt, is het aantal praktijktoepassingen in ons land nog op de vingers van één hand te tellen. Dat komt doordat businessmanagers het toch lastig vinden deze nieuwe technologie naar hun eigen praktijk te vertalen. Ten onrechte, vindt Hans van Krevel, directeur van You-Get. “Als iets zich leent voor een agile aanpak is het RPA wel.”

Software testing

Een vakgebied waarbij je vanwege de kennis en achtergrond van medewerkers snel kunt beginnen, is IT. Denk bijvoorbeeld aan het overzetten van data uit oude legacy-applicaties naar moderne cloud-software, zegt Van Krevel. “Waar we in het verleden een leger uitzendkrachten of hele dure integratieplatformen moesten inzetten, kunnen wij nu een robot één keer leren uit welk systeem hij welke data moet halen en waar hij dat in de nieuwe applicatie moet invoeren.

Het voordeel van een robot ten opzichte van uitzendkrachten is dat hij 24×7 werkt, niet ziek wordt en heel schaalbaar is. Bovendien maakt een robot geen fouten, zolang deze niet foutloos is geprogrammeerd. Maar mocht er ergens een programmeerfout insluipen, dan kun je die snel ontdekken en meteen op alle plekken herstellen.

Want een robot zal altijd precies diezelfde fout maken, terwijl mensen dan weer eens een typefout maken in een geboortedatum, dan weer eens in een naam en dan weer in het hypotheekbedrag of de herbouwwaarde van een huis.”

Ook voor software testing leent RPA zich goed, met name voor testen die met traditionele test automation tools niet makkelijk te automatiseren zijn, zoals bijvoorbeeld het testen van BPM-software.

 

Black box

“BPM maakt gebruik van een structuur die gewone test automation tools niet goed kunnen zien”, zegt Van Krevel. “Een soort black box dus. Wij gebruiken RPA in combinatie met AI om die black box te ontrafelen. We maken op die manier alle bouwsteentjes van een BPM-applicatie inzichtelijk en testen ieder afzonderlijk bouwsteentje.

Daarnaast testen we alle mogelijke varianten van een proces, dus de verschillende volgordes waarin de bouwsteentjes aan elkaar kunnen worden geplakt. Je hebt eigenlijk alleen nog mensen nodig voor de acceptatietest. De regressietesten, unit testen en procestesten kun je allemaal met RPA automatiseren.”

Lees het hele verhaal online of in ICT/Magazine van maart/april.

X