Enorme krapte op arbeidsmarkt ICT’ers

videosolliciteren IT-arbeidsmarkt

De krapte op de IT-arbeidsmarkt heeft ongekende hoogte bereikt, meldt het UWV. Meer dan 60% van de vacatures is moeilijk vervulbaar. Werkgevers zijn daardoor anders gaan werven, signaleert het UWV.

Het probleem is niet allene een gebrek aan mogelijke kandidate. Werkgevers uit de ICT-sector geven volgens het UWV vaker dan gemiddeld aan dat sollicitanten onvoldoende vakkennis hebben of niet over de benodigde werkervaring beschikken. Daarnaast zijn veel vacatures specialistisch van aard, waardoor ze volgens werkgevers moeilijk vervulbaar zijn.

Invullen vacatures steeds lastiger

De verwachting is dat de krapte toe blijft nemen. Meer dan de helft van de werkgevers in de ICT-sector verwacht dat het vervullen van vacatures dit jaar moeilijker wordt. Dat blijkt ook uit cijfers van het UWV: in het eerste kwartaal van het jaar nam het aantal werkloze IT’ers verder af.

Het werkgeversonderzoek van het UWV wijst uit dat werkgevers op een andere manier gaan werven om de vacatures toch te kunnen vervullen. Een vijfde van de werkgevers werft bijvoorbeeld personeel uit het buitenland voor hun moeilijk vervulbare vacatures. Daarnaast benaderen ze uitzendbureaus, werving- en selectiebureaus en headhunters, en laten ze vacatures langer openstaan.

Bijstellen van eisen wegens arbeidsmarkt

Ook worden de hoge eisen soms wat bijgesteld, signaleert het UWV. Bijna de helft van de ICT-werkgevers met moeilijk vervulbare vacatures neemt ook kandidaten aan die niet aan álle functie-eisen voldoen. Deze kandidaten worden vervolgens door de werkgever zelf verder opgeleid.

Gerelateerde berichten...