3min Security

Wie krijgt de Zwarte Piet?

Wie krijgt de Zwarte Piet?

In de Verenigde Staten nemen de Republikeinen wetgeving aan, die het arme mensen moeilijker maakt om te stemmen. Onder andere Coca-Cola en Delta Airlines laten duidelijk blijken dat ze het daar niet mee eens zijn. De Major League Baseball heeft uit protest de All-Star Game, een van de hoogtepunten van het seizoen, verplaatst van Atlanta, Georgia naar een andere plaats.

De samenleving (jullie klanten en jullie medewerkers) wil steeds meer weten hoe jullie staan tegenover grote maatschappelijke thema’s, zoals klimaatverandering, BlackLivesMatter, #MeToo en privacy. Maar ook: ten koste van wie of wat heeft jouw onderneming haar succes behaald? Wie wordt er allemaal slecht betaald, welke schade wentel je af op het milieu en de samenleving? Wie zijn de slachtoffers van jouw succes? Hoe eerlijk is de bedrijfscultuur? Hoe oorbaar zijn je toeleveranciers? Hoe transparant is de organisatie? Wat spook je allemaal uit met onze data? We moeten niet alleen ons zichtbare gedrag richten, maar ook ons onzichtbare. Denk maar niet dat je nog iets geheim kunt houden, we hebben tenslotte sociale media. We hebben geen keus meer: ‘practice what you preach’ én ‘preach what you practice’.

De samenleving wil steeds meer weten, omdat de samenleving wil oordelen. Als je een standpunt inneemt, kost je dat klanten en medewerkers, kijk maar naar winkels en de Zwarte-Piet-discussie in Nederland. Maar als je geen standpunt inneemt, kost je dat straks nog veel meer klanten en medewerkers.

Door technologieën als blockchain en AI en door big-data-analyse kunnen we ons ook niet meer verstoppen. Als onderneming weten we hoe het zit of we hadden het moeten weten. Ondernemingen moeten met de billen bloot. De samenleving verwacht het en door technologie kan het.

Want wat als we door ons handelen, of door het handelen van één medewerker, onze klanten verliezen? Of onze medewerkers, of onze partners? Wat als we het vertrouwen van onze toezichthouders kwijtraken? En wat als we onszelf kwijtraken? Iedere onderneming moet zijn eigen keuzes maken, maar het is belangrijk dat we deze keuzes expliciet maken en niet impliciet. We doen aan marketing omdat we ons coherent en consistent willen gedragen naar de markt. Willen we dan niet ook coherent en consistent zijn op ethisch gebied?

Ethiek en een moreel kompas zijn zaken van belang geworden. Het gaat erom dat we expliciete keuzes maken, die ervoor zorgen dat de hele onderneming coherent en consistent acteert. Uiteindelijk moet je die keuzes aan jezelf en aan je medewerkers kunnen uitleggen. Bovendien zul je altijd een aannemelijk verhaal moeten hebben voor de aandeelhouders, wetgevers, toezichthouders, auditors en eigenlijk aan de hele samenleving. Als de onderneming (en IT!) daar nu geen werk van maakt, ben je straks te laat.

Bart Stofberg is strategische adviseur bij Out of the rabbit hole