Gebrek aan digitale competenties drempel succes internationale bedrijven

digitale wereld techsector

Gebrek aan digitale competenties is de belangrijkste drempel voor succes bij internationale bedrijven en zorginstellingen. Dat blijkt uit onderzoek.

98 procent van de EMEA-respondenten geeft aan dat deze  competenties belangrijk zijn voor het bereiken van specifieke bedrijfsdoelstellingen. Uit het onderzoek van de Economist Intelligence Unit (EIU) blijkt dat er een aanzienlijke digitale competentiekloof bestaat.

 

Doelstellingen

Volgens 56 procent heeft hun organisatie moeite met het behalen van belangrijke doelstellingen omdat het ze aan essentiële digitale competenties ontbreekt. Een nog groter deel (67 procent) zegt dat deze kloof een negatieve invloed heeft op de gebruikerservaring.

IT-afdelingen moeten zich blijven ontwikkelen om de digitale transformatie bij te houden. Voor 78 procent van de wereldwijde high-performance-organisaties zijn modernisering en transformatie van de IT-infrastructuur de belangrijkste competenties voor het behalen van doelstellingen.

 

Skills

Het onderzoek focust zich op het bepalen van negen gedragingen, vaardigheden en skills die organisaties helpen hun digitale prestaties te verbeteren. Het moet en uiteindelijk zorgen dat je de  doelstellingen behaalt.

Het onderzoek gaat gepaard met een assessmenttool voor deze competenties. Hiermee kun je competenties en prestaties vergelijken met alle surveyrespondenten.

Het onderzoek onthult een gedeeld bewustzijn dat digitale transformatie noodzakelijk is om doelstellingen te behalen en concurrerend te kunnen blijven. Toch geeft 56 procent van de EMEA-organisaties aan dat ze moeite hebben om deze belangrijke doelstellingen te behalen. Het schort vooral aan digitale competenties. Dit is een lager percentage dan organisaties in APAC (61 procent).

67 procent van de EMEA-respondenten zegt dat hun digitale-competentiekloof een negatieve invloed heeft gehad op de gebruikerservaring. Dit verklaart waarom bijna de helft van de respondenten aangeeft dat digital-experiencemanagement verbeterd moet worden.

 

Competenties

Het centrale belang dat bedrijven hechten aan betere digitale vaardigheden bestaat ondanks het feit dat sommige bedrijven hiermee nog geen zinvolle resultaten hebben behaald. 31 procent van de ondervraagde EMEA-organisaties geeft aan enkel neutrale of niet-meetbare voordelen te hebben behaald van hun digitale strategie.

Dit probleem is met name groot in de gezondheidszorg. Daar slechts 56 procent van de respondenten wereldwijd het voordeel ziet van digitale strategieën, in vergelijking met 74 procent in de retailbranche.

Om deze competentiekloof te dichten, speelt IT een essentiële rol. Organisaties zijn zich er bewust van dat IT flexibel moet zijn. 78 procent van de high-performers wereldwijd noemt het moderniseren van IT-infrastructuur en transformatie als hun belangrijkste digitale competenties voor het behalen van doelstellingen.

Daarnaast kan betere communicatie en samenwerking tussen IT en de rest van de organisatie (waar digitale competenties schaars kunnen zijn) de digitale performance en gebruikerservaring significant verbeteren. High-performers vinden een continue focus ook onmisbaar. 57 procent van hen zet zich volledig in voor het verbeteren van alle digitale competenties, tegenover 46 procent van de anderen.

In tegenstelling tot andere respondenten gebruiken high-performers een bredere aanpak voor de ontwikkeling van digitale competenties. Denk aan het opzetten van een breed opgezet digitaal-competentiecentrum of excellence en/of het aanstellen van een Chief Digital Officer (CDO).

 

Gerelateerde berichten...

X