Gebruik overheidssites neemt verder toe

oudere met tablet ouderenzorg wijkverpleging

In 2020 maakte 86 procent van de Nederlandse bevolking van 16 tot 75 jaar minstens één keer per jaar gebruik van overheidswebsites. Een jaar eerder was dat nog 81 procent. Dit blijkt uit de jaarlijkse enquête ICT-gebruik van huishoudens en personen. De enquête komt van van het CBS en de andere EU-lidstaten.

Nederlanders gebruiken de sites vooral om informatie te zoeken en om officiële documenten te versturen. Nederland behoort tot de kopgroep van EU-landen met het grootste aandeel inwoners dat de digitale overheid gebruikt. Nederland stond in 2020 samen met Zweden op de derde plaats van landen in de Europese Unie (EU-27) waar burgers het meest op overheidswebsites zitten.

Elf miljoen

Vorig jaar gaf 86 procent van de Nederlanders van 16 tot 75 jaar aan een overheidssite te hebben bezocht. Dat zijn ongeveer 11 miljoen mensen. Alleen Denemarken en Finland scoorden met achtereenvolgens 91 en 88 procent hoger. Het gebruik van de digitale overheid was het laagst in Zuid- en Oost-Europa.

Onder overheidswebsites vallen websites van overheidsinstanties, zoals websites voor het doen van belastingaangifte, aanvragen van uitkeringen en subsidies, doorgeven van adreswijzigingen of maken van een afspraak voor bijvoorbeeld een paspoort of rijbewijs. Websites van publieke instanties worden ook tot overheidssites gerekend. Daarbij moet men denken aan websites van waterleveranciers, gezondheids- of onderwijsinstellingen of van bibliotheken.

Het onderzoek vindt jaarlijks plaats van april tot en met juli. In 2020 namen ongeveer 5,6 duizend mensen van 16 tot 75 jaar deel aan het onderzoek. Of het gestegen gebruik van overheidswebsites te maken heeft met de coronapandemie en de maatregelen, is met deze cijfers niet te zeggen.

Informatie opzoeken

De meeste Nederlanders maken gebruik van de overheidssites om informatie op te zoeken. In 2020 zei 81 procent de digitale overheid hiervoor te gebruiken. Iets minder, 73 procent, bezocht de overheidssites om documenten in te vullen en te versturen, en 59 procent deed dat om die te printen of te downloaden.

Het sterkst toegenomen is het versturen van documenten. Dit nam toe van 58 procent in 2019 naar 73 procent een jaar later. Bijna 90 procent van de 25- tot 55-jarigen maakte in 2020 gebruik van een overheidswebsite. Jongeren (16- tot 25-jarigen) en 55- tot 65-jarigen deden dat iets minder (85 procent). Het gebruik van de digitale overheid is met 77 procent het laagst onder de 65- tot 75-jarigen.

Documenten

Bijna alle hoogopgeleiden (96 procent) gaven aan gebruik te maken van overheidswebsites. Bij middelbaar opgeleiden was dit 89 procent en bij laagopgeleiden 73 procent. Van de Nederlanders die  aangaven dat ze geen overheidsdocumenten via internet versturen (2,8 miljoen mensen), noemde 74 procent als reden dat zij helemaal geen documenten hoefden in te dienen.

Daarnaast noemde 17 procent dat een ander de documenten namens de persoon heeft ingediend, en 4 procent dat ze niet wisten hoe het moest.

Lees ook:

Gerelateerde berichten...