Grootgebruikers telecom willen e-simkaart en indoordekking

Een branchevereniging die co-creatie begint met marktpartijen als KPN, Vodafone en T-Mobile. Om vernieuwing te stimuleren. De Bedrijfstelecommunicatie Grootgebruikers (BTG) zet die voortvarende stap.

BTG kende enkele roerige jaren. De vraag was even of telecom nog wel een aparte plaats moest hebben in de belangenbehartiging van ICT waarin de CIO’s leidend worden. Daarnaast waren er intern hoogoplopende conflicten tussen bestuur/directie van de vereniging en de BV. Innovatieve ideeën kwamen niet tot uitvoering. Onder leiding van voorzitter Jan van Alphen, werkzaam in ICT Strategie & Informatiemanagement van UMC Utrecht, bloeit de BTG weer op. De aimabele Van Alphen, opgeleid als kunsthistoricus, leidt de BTG op het pad van vernieuwing en constructief overleg.

BTG heeft een ‘innovatiebedrijf’ opgericht om via co-creatie met marktpartijen actief mee te doen met de veranderende vraag in de markt naar ict- en telecomdiensten?
“BTG kende al vanaf 1996 de inkooporganisatie TGG en de innovatie-bv ligt als het ware in het verlengde daarvan. TGG is gefocust op traditionele telecomdiensten. De wereld en de vraag veranderen echter sterk en we moeten breder in dienstverlening actief worden. Het gaat ons om aanbod waarin de markt nog onvoldoende voorziet. We doen dat opnieuw met een bv met een zelfstandige rol en verantwoordelijkheid. De BTG formuleert de thema’s waarvoor we diensten willen helpen ontwikkelen die de markt nog niet of onvoldoende biedt.”

Welke thema’s zijn dat?
“Vooral mobiliteit. Het grootste thema is momenteel de e-simkaart. BTG-leden hebben behoefte aan meer abonnementen op één simkaart. Bedrijven willen kunnen switchen, bij gebrek aan dekking, storingen, en wisseling van mobiele leverancier, waarbij ze niet langer duizenden simkaarten hoeven te vervangen. Ook spelen kwesties van autorisatie en authenticatie, locatiebepaling die we in een betere keten willen ontwikkelen in samenwerking met de aanbieders. Ook indoordekking is een belangrijk thema. Daarnaast zoeken onze leden naar verbetering van hun mobiele portfolio: van mobiele strategie naar sourcing. Veel bedrijven worstelen met apparatuur, besturingen, beveiliging, beheerskosten. Welke varianten zijn er mogelijk met contractvormen voor uit- en inbesteding?”

Hoe moet co-creatie in de praktijk gaan werken?
“Deloitte heeft voor ons een model ontwikkeld met de scrum/agile-methodiek. Compacte teams, waarbij leden en markt samen in een pressure cook-achtige omgeving een idee uitwerken. BTG heeft eigen adviseurs die we betrekken bij consultancybedrijven en bij leden die al ver zijn met thema’s.”

Al concreet?
“Met marktpartijen en technologiepartners proberen we de e-simkaart uit te werken. Ditzelfde geldt voor indoordekking.”

Welk businessmodel ligt eraan ten grondslag?
“Het is afhankelijk van idee, doelgroep en samenwerkingsvorm. Met partijen die ook investeren proberen we tot een begroting en verdeling van kosten te komen. Het resultaat moet voor iedereen beschikbaar zijn. We willen de markt in beweging brengen, niet zelf aanbieder worden.”

Wat zijn de leermomenten?

Lees het hele verhaal online of in ICT/Magazine van april.

Gerelateerde berichten...