Helft Nederlandse webshoppers heeft klachten

online shop online omzet consumentenrechten

De helft van de Nederlandse webshoppers heeft klachten over de aankoop. In 2015 zei nog 40 procent problemen te hebben met online aankopen.

Te late levering is de meest genoemde klacht. Dat blijkt uit de nieuwste cijfers van het jaarlijkse onderzoek ‘ICT-gebruik van huishoudens en personen 2019’ van het CBS.

Nederlanders kopen steeds vaker en meer via internet. In 2019 gaf 79 procent van de 12-plussers, ongeveer 11,8 miljoen mensen, aan iets online gekocht te hebben. In 2015 was dat 70 procent. Te late levering van de bestelde producten is een van de meest genoemde klachten onder online shoppers. Een derde (34 procent) klaagde hierover. In 2015 was dat nog minder dan een kwart (23 procent).

 

Betalen

Op de tweede en derde plaats staan technische problemen bij bestellen of betalen (14 procent) en ontvangen van verkeerde of beschadigde goederen (13 procent). In 2015 waren deze twee klachten met respectievelijk 12 en 9 procent iets minder genoemd.

Moeilijkheden bij informatie vinden over garantie, indienen van een klacht en geen leveringen in Nederland, werd genoemd door rond 8 procent. Het percentage slachtoffers van digitale koopfraude is nauwelijks veranderd.

 

Toename e-shoppers

De groei van het aantal Nederlanders dat online winkelt komt mede doordat het aantal recente e-shoppers de laatste jaren sterk is toegenomen. Dit zijn mensen die in de drie maanden voorafgaand aan het onderzoek online aankopen deden. In 2019 hoorde 64 procent tot deze groep. Vier jaar eerder was dat 10 procentpunt lager.

Van de 11,8 miljoen online shoppers in 2019 zeiden 9,5 miljoen in de afgelopen drie maanden online aankopen te hebben gedaan. 11 procent (1,6 miljoen) gaf aan nooit iets online te kopen. Dit was 15 procent in 2015.

 

Meer geld

Niet alleen doen steeds meer mensen online aankopen, ook de aankoopfrequentie ligt de laatste jaren hoger. 23 procent van de Nederlanders kocht in de drie maanden voorafgaand aan het onderzoek drie, vier of vijf keer iets via internet. Dat was in 2015 nog 20 procent. Bijna een vijfde deed dit meer dan zes keer, dat was 10 procent in 2015.

Ook het aankoopbedrag van de webshoppers is hoger. Dit lag het vaakst tussen 100 en 500 euro. 26 procent van de Nederlanders deed dit jaar aankopen in die prijsklasse. In 2015 was dat 21 procent. 5 procent zegt voor duizend euro of meer online aankopen gedaan te hebben.

Mannen kopen vaker online en geven gemiddeld ook meer geld uit. Zo zei 10 procent van de mannelike webshoppers meer dan tien keer iets online te hebben gekocht in de drie maanden voorafgaand aan het onderzoek. Dit staat tegenover 8 procent van de vrouwen. Ook had 15 procent van de mannen en 9 procent van de vrouwen in die periode in totaal vijfhonderd euro of meer uitgegeven.

 

Kleding

Webshoppers kochten in 2019 het vaakst kleding of sportartikelen (55 procent), reizen en vakanties (52 procent) en kaartjes voor evenementen (47 procent). Maaltijden bestellen bij een restaurant, fastfoodketen of een organisatie die maaltijden bezorgt, werd door 35 procent gedaan.

De grootste groei is te zien in de categorieën levensmiddelen, cosmetica of schoonmaak en huishoudelijke goederen en apparaten. Van alle goederen en diensten die online aangeschaft worden, is de verkoop van films of muziek en kaartjes voor evenementen het minst gestegen.

 

Fysieke winkel

Zo’n 2,2 miljoen Nederlanders gaven aan in het jaar voorafgaande aan het onderzoek géén online aankopen gedaan te hebben. 80 procent gaf als belangrijkste reden op dat ze liever een winkel bezoeken. Dit is bijvoorbeeld om het product in het echt te zien. Bijna drie op de tien was bezorgd over de veiligheid en privacy en wilden geen creditcard- of persoonlijke gegevens afgeven. Ruim een kwart zei niet te weten hoe het moet.

Gerelateerde berichten...

X