Het nieuwe werken binnen control rooms

supportmedewerkers

Partnernieuws van Inter

Integrale functie control center

Wat al langer speelde, maar zeker na intrede COVID-19 een toevlucht heeft genomen, is een meer integrale functie van control centers binnen het ziekenhuis. We zien een nieuwe manier van werken ontstaan binnen een (hospital) control room.

Trends binnen ziekenhuizen

Een aantal trends die zich voordoen in de medische markt op gebied van control rooms:
• Sturing op- en slimme inzet van data
• Centralisering van meldkamers
• Integrale en ketenbrede functie meldkamer centrales
• Alle type software / bronnen kunnen tonen wat leidt tot meer systeemintegratie
• Geïntegreerde bediening en communicatie
• Meer aandacht voor patiëntstromen en capaciteitsmanagement
• Multidisciplinair werken en delen van gegevens ook op afstand

Het nieuwe werken

Bij het nieuwe werken is het belangrijk, dat er goed gekeken wordt naar de achterliggende werkprocessen van de operator of capaciteitsmanager. Welke informatie wordt wanneer en op welke manier gebruikt. Zodat ook de inrichting van een control room, niet alleen qua ruimte maar ook qua systemen hierop aangepast kan worden. Hierdoor wordt een operator of capaciteitsmanager zoveel mogelijk ondersteunt door techniek. Resultaat meer gebruiksgemak en een efficiënter werkproces.

• Veelvoud informatiestromen, complexere processen
Het veelvoud aan informatiestromen waartussen operators zich bevinden, resulteren in complexer wordende processen. Voor operators is het noodzakelijk om overzicht te houden over de verschillende informatiestromen. Het is van belang, dat de centralist enkel díe informatie ziet, waar hij/zij wat mee moet doen om knelpunten tijdig te signaleren. Enkel die gegevens wil je voorgeschakeld krijgen, overige belangrijke gegevens moeten oproepbaar zijn. De operator dient in “in control” te zijn, zodat deze efficiënt de juiste informatie naar voren haalt.

• Presentatie en dashboarding
Zeker in kritische situaties waarbij elke seconde telt, is een goede interpretatie en weergave van gegevens van essentieel belang. Denk aan goede leesbaarheid van data en diagrammen. De juiste presentatie of dashboarding helpt om belangrijke informatie eenduidig en simpel te presenteren, zodat iedereen snel de juiste beslissingen kan nemen.

• Slimme (systeem)integratie en techniek: ‘event-driven’
De inrichting van te tonen informatie gebeurt dankzij systeemintegratie slimmer en steeds meer ‘event-driven’. Techniek signaleert met behulp van triggers en hierop kunnen (semi) automatisch acties op uitgezet worden. Op het moment dat menselijk handelen nodig is, zorgt het systeem voor een adequate triggergestuurde melding.

• Multidisciplinair werken
Het is tegenwoordig onmisbaar dat andere (zorg)specialisten (op afstand) mee kunnen kijken in data die voor hen relevant zijn en waar nodig in vergelijkende of gecombineerde vorm. In geval van calamiteiten wil je noodzakelijke partijen, direct in- of bijschakelen en de juiste dashboards 1 op 1 door kunnen zetten naar andere werkplekken. Zodat mensen op afstand mee kunnen kijken en via videoconference mee kunnen praten. Het gebruik van videoconference, het uitwisselen van gegevens of delen van schermen is daarbij wenselijk, maar wel op een veilige manier.

Kenniswebinar

Op donderdag 25 maart a.s. om 15:00 houdt INTER het kenniswebinar: ‘Geïntegreerde communicatie in de control room’. Meld je hier aan.

Meer weten?

De vraag vanuit ziekenhuizen rondom informatieweergave, systeemintegratie en ondersteunende techniek ten gunste van (hospital) control centers groeit tijdens de COVID-19 periode. Graag delen wij onze kennis op dit vlak. We adviseren over de manier van werken, benodigde software oplossingen, hardware apparatuur en systeemintegratie binnen control rooms. Ook denken wij mee over een optimale werkplek. Meer weten over (hospital) Control centers? Vraag naar de TITAN brochure. Of wil je een keer de werking van een Control Center zien of de TITAN desk zelf ervaren in ons Experience Center in Duiven? Neem contact op met INTER.

Gerelateerde berichten...