Honderdste organisatie in Algoritmeregister

Nederlander

De honderdste publicatie in het Algoritmeregister is van de gemeente Waalwijk. Hiermee zet de gemeente stappen om open en transparant te zijn over hun processen.

In december 2022 verscheen de eerste versie van het Algoritmeregister. Sindsdien is het aanleveren van informatie over algoritmes nog niet verplicht voor overheidsorganisaties, maar die komt er wel aan. Tot die tijd publiceren steeds meer overheidsorganisaties algoritmes uit eigen beweging. Het ministerie van BZK werkt aan het Algoritmekader. Dat maakt voor overheden duidelijk welke eisen er gelden voor algoritmes en hoe ze kunnen zorgen dat hun algoritmes daaraan kunnen voldoen.

Aansluiten

Martijn Pot is teammanager ICT van de gemeente Waalwijk. Hij vond aansluiten op het register en de publicatie gemakkelijk gaan. Zijn gouden tip is om de sjablonen te gebruiken: “Door het gebruik van sjablonen, een door de leverancier van software opgestelde generieke beschrijving, konden wij de algoritmebeschrijving van de leverancier in één klap overnemen.” Waalwijk heeft nu 3 algoritmes in het register staan en er gaan meer algoritmes volgen. Ook op de website van de gemeente is de verwijzing naar het Algoritmeregister opgenomen, wederom met oog op de communicatie naar de inwoner. Pot: “Zo kan iedereen zien dat we écht meedoen aan het meer transparant maken van de overheid!”

Lees ook:
  • Algoritmisch management vereist afspraken tussen werkgevers en werknemers
  • Van data naar inzicht: zo zet je de stap naar datagedreven werken

Gerelateerde berichten...