ICT-sector en overheid zamelen digitale middelen in

laptop versus typmachine

Om digitale middelen bij kwetsbare groepen te krijgen is de ICT-sector met de overheid en maatschappelijke organisaties bezig met een grote inzamelingsactie. Het gaat vooral om laptops.

Met #allemaaldigitaal nemen NLdigital, Alliantie Digitaal Samenleven en SIVON het initiatief om gebruikte en nieuwe laptops en tablets op grote schaal gecoördineerd in te zamelen. Ze komen terecht bij Nederlanders die nu niet digitaal mee kunnen doen. Op de website www.allemaal-digitaal.nl kunnen donateurs terecht met hun digitale apparaten.

Mensen die hulp nodig hebben komen in beeld via instanties bij wie ze al bekend zijn. Zo helpen SIVON en Kennisnet om kinderen te bereiken. SeniorWeb haalt hulpvragen op vanuit ouderen. Ook andere organisaties kunnen zich melden met hulpvragen uit hun doelgroepen. Gezien de schaal van de hulpvragen zal #allemaaldigitaal wel prioriteiten stellen.

De samenwerking bestaat uit branchevereniging NLdigital, Alliantie Digitaal Samenleven, de ministeries van BZK, OCW, EZK en VWS, SIVON, de PO-Raad, VO-raad, MBO Raad en NL2025. De hardware wordt opgeknapt door vrijwilligers van de bedrijven Centralpoint, PQR en NEG-ITSolutions.

Uitgesloten

Door de Corona-maatregelen maken Nederlanders massaal gebruik van digitale technologie. Ze onderhouden zo sociale contacten, leren, werken of regelen belangrijke zaken. Mensen die niet over digitale middelen beschikken dreigen hierdoor te geïsoleerd te raken of op achterstand te komen. Zo hebben duizenden kinderen nog geen laptop of tablet. En zijn er vele ouderen uitgesloten van contact.

Diverse organisaties zijn al bezig met oplossingen voor dit probleem. Scholen en gemeente zoeken oplossingen voor leerlingen zonder laptop. Om daarbij te helpen heeft het ministerie van Onderwijs 6800 apparaten beschikbaar gesteld via Sivon.

De centrale actie moet helpen om versnippering tegen te gaan én mensen te bereiken die minder zichtbaar zijn. Het initiatief #allemaaldigitaal brengt vraag, aanbod én technische ondersteuning bij elkaar.

 

Hoe werkt #allemaaldigitaal?

Kinderen zonder toegang tot onderwijs op afstand zijn de eerste prioriteit. De focus ligt op het inzamelen van gebruikte laptops. #allemaaldigitaal zorgt ervoor dat ze efficiënt, veilig en klaar voor gebruik bij de juiste mensen komen. Zij ontvangen ook een begrijpelijke uitleg en toegang tot ondersteuning via een gratis telefoonnummer. Deelnemende telecomproviders zorgen waar nodig voor een internetaansluiting.

Prinses Laurentien, mede-initiatiefnemer van Alliantie Digitaal Samenleven steunt het initiatief. “Mensen zijn nu meer dan ooit aangewezen op digitaal contact. Alleen niet iedereen heeft een laptop of tablet en de vaardigheden om hiermee overweg te kunnen. Daarom werken juist nú publieke en private partijen samen om ervoor te zorgen dat iedereen digitaal mee kan doen.”

Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties Knops, mede-initiatiefnemer #allemaaldigitaal vindt dat digitalisering alleen geslaagd is als het vóór iedereen is en mét iedereen. “Juist nu digitale technologie voor iedereen zo belangrijk is, moeten we de handen ineen slaan en zorgen dat niemand buitengesloten raakt.”

Lotte de Bruijn, directeur NLdigital roept iedereen op om laptops en tablets te doneren. “Om zo snel mogelijk de benodigde aantallen in te zamelen, roept #allemaaldigitaal op om grote partijen laptops en tablets te doneren. Daarom vragen we in eerste instantie geen individuele donaties. Partners uit de ICT-sector bieden belangeloos hun diensten aan om de apparaten te verzamelen en professioneel en veilig voor te bereiden op (her)gebruik. Vervolgens worden de apparaten via schoolbesturen en andere aangesloten partners voorzien van software, aanvullende instructies en verdeeld onder de groepen die deze het hardst nodig hebben.”

NLdigital is niet de enige met initiatieven om thuiswerken mogelijk te maken. Vorige maand startte een aantal brancheorganisaties al met www.werkthuisveilig.nl . Dit is voor zowel werkgevers als werknemers. De site geeft praktische handreikingen om veilig thuis te werken.

Gerelateerde berichten...

X