Kabinet: in 2023 eerste werkende opensource id-wallet

staatssecretaris Alexamdra van Huffelen portret
Nieuwjaarsborrel D66 Utrecht

Volgend jaar al moet er in ons land een eerste Europese opensource-id-wallet voor burgers beschikbaar zijn. Dat zegt Alexandra van Huffelen, staatssecretaris van Digitalisering, in een Kamerbrief.

Die brief brengt de voortgang in kaart van een Europa-breed plan voor digitale identificatie van EU-burgers bij de overheid. Het plan is nu een systeem te maken met een id-wallet die alle inwoners van de EU via hun mobiele telefoon kunnen gebruiken. Het systeem moet in 2025 in de hele Europese Unie gaan draaien.

De voortgangsbrief brengt in kaart welke stappen de regering nog moet nemen om te zorgen dat de id-wallet er kan komen. Die plannen zijn helemaal in lijn met het EU-brede plan voor een Europese Digitale Identiteit van de Europese Commissie.

Beveiligde bestanden

De meeste landen lijken momenteel te kiezen voor een wallet-app samen met een smartphone. De app die daarop staat werkt met een map met daarin beveiligde bestanden. Daarbij vinden de landen het belangrijk dat de privacy, beveiliging en regelgeving goed op orde zijn. Verder vinden EU-landen het belangrijk dat de kosten in de hand blijven.

Van Huffelen stelt in de notitie dat bijvoorbeeld nut en noodzaak van eventueel speciale wetgeving duidelijk moet worden. Wat je via bestaande wetgeving kunt regelen moet daar gebeuren. Dat scheelt veel tijd en geld.

Verder moet er meer duidelijk worden over zowel de risico’s als de kansen over gebruik van wallets in het algemeen. Daarover moet behalve onderzoek ook een rondetafelgesprek aan de gang blijven, waarbij zowel overheden zelf als de wetenschap, het bedrijfsleven, belangenbehartigers en ook burgers aanschuiven. De eerste bijeenkomsten zijn intussen geweest en dit jaar volgen er meer. “Op weg naar een werkende opensource-wallet werk ik open en samen. Daarbij hoort ook in de praktijk beproeven en onderzoeken of wat we maken echt werkt,” zegt van Huffelen daarover in haar brief.

Verkenning

De brief in een vervolg op de verkenning van e-wallets van begin dit jaar. Daaruit bleek dat zowel EU-landen als leveranciers vaak andere systeemkeuzes maken en de nadruk leggen op andere afspraken en wetten. Zo kiest ons land al voor een nationale wallet, terwijl in de rest van Europa de vraag nog op tafel ligt of de id-wallet met centraal Europees identificatienummer wel werkt en veilig genoeg is. Het plan van van Huffelen is EU-breed gezien dus eigenlijk nog niet zeker.

Volgens de staatssecretaris zal deze eerste wallet nadrukkelijk als open source-voorbeeld dienen.Ik ga in samenwerking met
andere
publieke en private partijen aan de slag om op basis van dezelfde waarden en principes aan de slag te gaan met verschillende wallet-concepten. Uiteindelijk voorzie ik een stelsel van wallets die voldoen aan de waarden en principes die wij
belangrijk
vinden.”

Lees ook:

Gerelateerde berichten...

X