Meerderheid jongeren maakt ongewenst online gedrag mee

kinderen

Overal in Europa ervaren kinderen ongewenst online seksueel gedrag en de omvang is zorgwekkend. Meer dan twee op de drie jongeren geeft aan dat ze tijdens hun jeugd ten minste één vorm van online seksueel geweld hebben meegemaakt, zo blijkt uit het WeProtect Global Alliance-onderzoek. Ook weten ouders vaak van niks. 41 Procent van de Nederlandse kinderen geeft aan dat ze geen verantwoordelijke volwassene hadden die op de hoogte was van wat ze online deden toen ze jonger waren dan 18 jaar.

Seksueel geweld

68 procent van de jongeren maakte tijdens hun jeugd ten minste één vorm van online seksueel geweld mee. 55 procent van de respondenten meldde dat een vreemde, een leeftijdsgenoot of een bekende volwassene hen vroeg om als kind online iets seksueel expliciets te doen waarbij ze zich ongemakkelijk voelden.

Ervaringen met ongewenst online seksueel gedrag vinden vooral plaats op mobiele apparaten via privé-kanalen: 73 procent van de respondenten in Nederland die hadden ervaren dat iemand met hen probeerde te praten over seksueel expliciete onderwerpen, had dit ervaren via hun mobiele telefoon, en 50 procent van deze voorvallen gebeurde via privé-kanalen voor het delen van afbeeldingen of video’s.

Zeer jonge leeftijd

Vooral de leeftijd van eerste blootstelling aan online seksueel expliciete inhoud is schokkend. Gemiddeld worden kinderen met 13,8 jaar voor het eerst blootgesteld aan seksueel expliciete inhoud online. Dit is slechts twee jaar na de gemiddelde leeftijd waarop ze regelmatig toegang hebben tot internet.

Bijna vier op de vijf meisjes (79 procent) hebben tijdens hun kinderjaren minstens één keer online seksueel geweld meegemaakt, vergeleken met 57 procent van de jongens. Met name minderheden lopen het risico slachtoffer te worden van seksuele uitbuiting en online misbruik. Bijna negen op de tien (83 procent) van de LHBTQ+-respondenten hebben tijdens hun kindertijd minstens één keer online seksueel geweld meegemaakt, vergeleken met 68 procent van de niet-LGBTQ+-respondenten.

Minderheden

Ook heeft driekwart (77 procent) van de respondenten uit etnische minderheden vóór de leeftijd van 18 jaar ten minste één keer seksueel geweld meegemaakt, vergeleken met 68 procent van degenen die zichzelf niet identificeerden als een raciale of etnische minderheid.

Weinig toezicht

Het zonder toestemming delen van seksueel getinte afbeeldingen van kinderen is een wijdverbreid probleem. 43 procent van de respondenten in Nederland maakte mee dat iemand seksueel expliciete afbeeldingen en/of video’s van hen deelde zonder hun toestemming. En meer dan de helft (54 procent) heeft seksueel expliciete inhoud ontvangen van een volwassene die ze kenden of iemand die ze niet kenden.

Hoewel meer dan driekwart (76 procent) van de respondenten in Nederland het ermee eens was dat ze een vertrouwde volwassene hadden waarbij ze terecht konden als ze online seksueel expliciete inhoud ontvingen, gaf slechts 59 procent van de respondenten aan dat deze verantwoordelijke volwassenen goed op de hoogte waren van wat ze online deden toen ze jonger waren dan 18 jaar.

Herkennen van foute berichten

Wel geeft 67 procent aan voor hun 18e met een verantwoordelijke volwassene te hebben gesproken over online veiligheid in verband met seks (bijv. hoe om te gaan met mensen die contact opnemen om seksueel expliciete informatie of afbeeldingen te bespreken of te delen/ernaar te vragen). Ruim twee op de drie respondenten geeft aan in staat te zijn om ‘een bericht of inhoud te kunnen herkennen die mogelijk is gekoppeld aan een gevaarlijke of schadelijke bron’.

Respondenten in Nederland verwijderen of blokkeren de persoon liever (73 procent) dan het probleem online te melden (29 procent). 34 procent geeft aan de persoon te hebben gevraagd om geen contact meer op te nemen.

Veel misbruikmateriaal in Nederland

Zo’n 32 procent van al het online kindermisbruikmateriaal staat op Nederlandse servers. Recent onderzoek van IWF (Internet Watch Foundation) laat ook zien dat online kindermisbruik steeds zichtbaarder wordt. Het is niet meer weggestopt in de krochten van het web, maar is vaak relatief makkelijk te vinden. Kinderen zouden daarom online beter beschermd moeten worden.

Wetgeving

Er is onlangs nieuwe EU-wetgeving voorgesteld om online seksueel misbruik en uitbuiting van kinderen tegen te gaan. Als deze wetgeving wordt goedgekeurd kan de technologiesector beter zijn verantwoordelijkheid nemen en op een proactieve en gereguleerde manier detectiemiddelen inzetten om online misbruik van kinderen tegen te gaan. Child Safety in Europe moedigt iedereen aan om hun steun voor de voorgestelde wetgeving te betuigen door de online petitie te ondertekenen op www.justice-initiative.eu/petition.

Gerelateerde berichten...