Minister Kuipers: “Neem zorgen over AI serieus”

Kuipers
Ernst Kuipers, Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van Nederland

Recent had het UMCG een primeur: kunstmatige intelligentie helpt zorgverleners bij het beantwoorden van schriftelijke vragen van patiënten. Hierbij werken het UMCG nauw samen met het ETZ in Tilburg. In beide ziekenhuizen draaide de afgelopen maanden een pilot. Minister Kuipers onderschrijft dit. Hij vraagt echter aandacht voor de zorgen die bestaan als het gaat om het delen van data.

Een AI-toepassing in het elektronisch patiëntendossier (EPD) leest de vraag van de patiënt en geeft een antwoordsuggestie. De zorgverlener krijgt het door AI gemaakte conceptantwoord, controleert het en past het waar nodig nog aan. De verwachting is dat het de administratieve druk op artsen, verpleegkundig specialisten en andere zorgverleners flink kan verlagen.

Spreekkamer van de toekomst

Bij het bezoek van minister Kuipers aan het UMCG waren ook collega’s van het ETZ aanwezig, evenals collega’s van het MCL in Leeuwarden. En niet zonder reden. De ontwikkelingen op het gebied van AI vinden immers op meerdere plekken plaats. De instellingen werken nauw met elkaar samen. Gezamenlijk nam men de minister mee in alle ontwikkelingen die er op het gebied van AI zijn.

Zo heeft MCL een pilot met een spraakherkenningsprogramma dat een gesprek van een arts met een patiënt kan omzetten naar een transcript en uiteindelijk een goede samenvatting van het gesprek. En in het ETZ en het UMCG wordt gewerkt aan de inzet van AI om artsen en verpleegkundigen te helpen om meerdere notities over een patiënt om te zetten naar een goede samenvatting. Bijvoorbeeld voorafgaand aan een poliafspraak.

Verminderen administratieve lasten

Tijdens het bezoek van de minister worden deze mogelijkheden uitgebreid besproken. En wat dat de zorg oplevert. Voor de patiënt, omdat de arts meer tijd over heeft, maar ook voor de zorgprofessial. Misschien wel de belangrijkste winst: het verminderen van de administratieve lasten. Een blok aan het been van iedere zorgprofessional.

Patiënten meenemen in alle ontwikkelingen

Het enthousiasme onder alle betrokken, en ook bij de minister, is groot. “Een gamechanger”, wordt AI meermaals genoemd. De minister sprak aan het einde van de bijeenkomst over “ongekende mogelijkheden voor het hele zorgveld”. Maar hij adresseerde ook de andere kant van de medaille. De zorgen die sommige mensen hebben bij het delen van data. Die hun gegevens niet willen delen. “Dat zijn terechte zorgen, die om goede uitleg vragen.”

Gerelateerde berichten...