Big Data tegen Ebola

Big Data tegen Ebola
De hele wereld werkt aan het indammen van de Ebola-uitbraak in West-Afrika. We hebben inmiddels legio nieuwe technieken om de verspreiding van een virus tegen te gaan. Een ervan is data-analytics.

Data discovery-specialist Qlik heeft een app ontwikkeld voor hulporganisaties, waarin alle publiekelijk beschikbare databronnen in relatie tot de Ebola-uitbraak in West-Afrika samenkomen en met elkaar vergeleken kunnen worden. Deze app toont bijvoorbeeld het aantal sterfgevallen per regio, het aantal geïnfecteerde personen, de ontwikkeling van de verspreiding en gegevens over internationale medische interventie en donaties.

Belangrijkste inzicht is dat het sterftecijfer de afgelopen tien maanden spectaculair is gedaald. Waar op 30 maart 2014 nog 61 procent van de Ebola-patiënten aan de ziekte overleed, is dit percentage op 11 januari 2015 teruggedrongen naar 39 procent.

De inspanningen van hulporganisaties, donaties en steun van andere landen in de strijd tegen Ebola lijken dus vruchten af te werpen.

Lees het hele verhaal online of in ICT/Magazine van maart 2015.