4min Personeel

“Houd medewerkers leergierig”

“Houd medewerkers leergierig”

Bedrijven uit diverse sectoren investeren in talentbehoud en -ontwikkeling door trainingen aan te bieden die ingaan op het leergierig houden van medewerkers. In het afgelopen jaar was dit zogeheten intentional learning wereldwijd de snelst groeiende getrainde vaardigheid bij bedrijven. Namelijk met een stijging van 461 procent in vergelijking met 2022. Dit blijkt uit het State of Skills report 2024. Dit is een jaarlijks onderzoek naar de belangrijkste trainingen en ontwikkelingsgebieden door Lepaya.

AI stuwende kracht achter bewust leren

Bewust leren is gericht op het opbouwen van een bedrijfscultuur waarin persoonlijke ontwikkeling centraal staat. En medewerkers openstaan voor het leren van nieuwe vaardigheden. Uit het report blijkt dat AI ook in de ontwikkeling van dit soort vaardigheden een grote rol speelt. AI is een stuwende kracht achter de groei van leerprogramma’s. Met name die op het gebied van bewust leren.

Dr. Clemens Lechner, hoofd Learning Technology Innovation en AI-specialist bij Lepaya: “Niemand verliest zijn baan door AI, maar je kunt wel je baan verliezen aan iemand die slimmer is met nieuwe technologie zoals AI. Bijblijven is het devies, en dat is wat we het afgelopen jaar hebben gezien en de komende maanden zullen blijven zien. In plaats van te kijken naar diploma’s of eerdere functies kun je talent behouden door ze flexibel te houden, en bedrijven op te bouwen op basis van vaardigheden.”

Marlene de Koning, Directeur HR-Tech & Data bij PWC: “Bewust leren speelt een cruciale rol in het stimuleren van groei van zowel werknemers als bedrijven, vooral in een arbeidsmarkt die voor een groot deel uit informatiewerkers bestaat, zoals in de Benelux. Door deze aanpak in 2024 toe te passen, kan een organisatie zich ontwikkelen tot een op vaardigheden gebaseerde organisatie, klaar om de huidige en toekomstige uitdagingen aan te gaan. We zien bij onze klanten een toenemende belangstelling voor het werken aan een op vaardigheden gebaseerde organisatie en bewust leren zou een belangrijke rol kunnen spelen bij het bij- of omscholen van het personeelsbestand.”

Top 3 trainingen in Nederland

Ondanks de snelgroeiende populariteit van bewust leren werd de internationale top 3 trainingsgebieden gevormd door samenwerking & invloed, leiderschap en analytisch denken. In Nederland bestaat de top 3 uit samenwerking & invloed, leiderschap en bewust leren.

Rol van AI in trainingsprogramma’s

AI speelt ook een steeds grotere rol in trainingsprogramma’s zelf. Uit het State of Skills report 2024 komen drie functies naar voren. AI kan als coach dienen en gepersonaliseerde feedback geven op de progressie die iemand in een trainingsprogramma maakt. Daarnaast zijn analyses van huidige en aan te leren vaardigheden geautomatiseerd te maken, en kunnen automatisch aanbevelingen worden gedaan voor carrièrestappen.

In het afgelopen jaar implementeerde 50% van de 170 geanalyseerde bedrijven AI in leerprocessen. De sectoren techniek (23,2%), finance (19,5%) en detailhandel (8,5%) passen de technologie het meest toe.
We geven drie voorbeelden van hoe dit in verschillende sectoren werd gebruikt, afkomstig uit het rapport.
1:· In de retail ontwikkelde virtual reality vaardigheden van in-store managers op het gebied van gestructureerde storytelling.
2: De technologiesector maakte gebruik van AI-avatar-coaches en AI-bites om leerlingen bij te scholen op het gebied van feedback en presentatievaardigheden.
3: Het bankwezen gebruikte een mix van AI-avatars en virtual reality-technologie om zich te richten op commerciële vaardigheden.

Trends 2024

De overgang naar andere soorten trainingen en trainingsvormen in 2023 vormen een voorbode voor volgend jaar. Volgens het rapport bereiden bedrijven zich voor op nog meer dynamiek. Dit vanwege technologische ontwikkelingen. Die vragen flexibiliteit en omschakeling van medewerkers.

René Janssen, CEO van Lepaya spreekt zich uit. “De sterke opkomst van bewust leren geeft aan dat bedrijven anticiperen op wat komen gaat. Grote dynamiek, veranderingen in rollen en verschuivingen in personeel. De bedrijven die hier het beste mee omgaan en hun medewerkers opleiden tot permanente vakbekwame collega’s, zijn degenen die de komende jaren de boventoon zullen voeren. Door te blijven investeren in de vaardigheden van hun werknemers, blijven ze waarde toevoegen en kunnen ze makkelijk omgaan met veranderingen die hun oorspronkelijke positie beïnvloeden. Het soort werk mag dan veranderen, de toegevoegde waarde van mensen met excellente vaardigheden blijft.”