3min Zorg

MCL onderzoekt meerwaarde PGO bij Bechterew en borstzorg

MCL onderzoekt meerwaarde PGO bij Bechterew en borstzorg

Het MCL (Medisch Centrum Leeuwarden) gaat in de borstzorg en de ziekte van Bechterew (axiale spondyloartritis SpA) gebruik maken van het PGO’s (Persoonlijke GezondheidsOmgeving).

Het ziekenhuis wil onderzoeken of gebruik van PGO’s leidt tot een betere zorgervaring en -uitkomst voor de patiënt én de zorgverlener. De komende tijd gaat het MCL de kansen verkennen en ervaring opdoen. De uitkomsten delen ze met andere organisaties.

Het MCL koos voor deze twee zorgpaden, omdat patiënten hierbij vaak in het ziekenhuis moeten komen. Daarbij zijn vaak verschillende zorgverleners betrokken en staan patiëntgegevens op verschillende van elkaar gescheiden plekken. Door deze pilot kun je veel gezondheidsgegevens van verschillende zorgverleners in één omgeving verzamelen en het is waardevol hiervoor een PGO te gebruiken.

Wat is een PGO?

Een PGO is een app of website voor patiënten waarin gegevens staan over haar of zijn gezondheid. Bijvoorbeeld de uitslag van bloedonderzoek, een lijst van de medicijnen die de patiënt gebruikt, maar ook de gegevens over sport en leefstijl die de patiënt zelf bijhoudt met een smartwatch of telefoon. Alles staat op één plek.

Normaliter staan deze gegevens op verschillende plekken. Bijvoorbeeld bij de huisarts, de apotheek of het ziekenhuis. In de PGO van de patiënt komen al deze gegevens overzichtelijk samen. Privacy is hierbij uiteraard erg belangrijk. Daarom hebben PGO’s het MedMij-label. MedMij is de Nederlandse standaard voor het veilig uitwisselen van gezondheidsgegevens tussen zorggebruikers en zorgaanbieders.

Tijdens dit project wordt uitgezocht hoe het MCL een PGO een plek kan geven in de twee zorgpaden. In nauwe samenwerking met patiënten gaat het ziekenhuis zoveel mogelijk gebruikmaken van de aanvullende mogelijkheden die een PGO biedt. Het MCL hoopt dat daarmee de regie over eigen gezondheidsgegevens en betrokkenheid bij de patiënt toeneemt.

Daarnaast moet het zorgen voor vermindering van de werklast bij zorgprofessionals. Verder is de verwachting dat het behandelplan verbetert door bredere, meer volledige en tijdige beschikbaarheid van data over de gezondheid van de patiënt. Elke patiënt is vrij om zelf een bepaald PGO te kiezen.

In kaart brengen

De afgelopen maanden vonden de voorbereidingen plaats. Zo keek het ziekenhuis samen met betrokken patiënten en zorgverleners hoe en wanneer in het zorgtraject welke PGO-functionaliteiten van waarde zouden zijn. Het MCL heeft twee PGO-leveranciers geselecteerd (Zodos en Quli) om ervaring op te doen.

Sinds eind november 2022 kunnen patiënten van het Medisch Centrum Leeuwarden al gebruikmaken van een PGO. Dat bestaat naast het patiëntenportaal mijnMCL. Hiermee voldoet het MCL aan de eisen van VIPP 5 (Versnellingsprogramma Informatie-uitwisseling Patiënt en Professional).

De insteek is uiteindelijk om het breder uit te rollen onder alle PGO-leveranciers. Uiteindelijk kiest de patiënt zelf een PGO. MCL gaat patiënten in de beide zorgpaden nadrukkelijk uitnodigen een PGO te nemen en te gebruiken. Voor deze doelgroepen zijn specifieke patiënteninformatie en -brieven om naar de PGO’s te kunnen versturen. Patiënten krijgen ook de vraag om mee te doen aan onderzoek naar de ervaringen van PGO-gebruik.
Financiering

Het project wordt gefinancierd door SNN, Stichting De Friesland, Provincie Fryslân, gemeentelijke cofinanciering van o.a. gemeente Leeuwarden, MCL en wordt ondersteund vanuit MedMij en PGO Netwerk Noord.

Lees ook:
  • Medicatieproces 9: de noodzaak, de uitdagingen en de winst
  • KPN Health versterkt positie in zorgsector met overname Itzos