Nederlandse bedrijven vinden IoT eng

Nederlandse bedrijven vinden IoT eng

Nederlandse bedrijven zijn over het algemeen bang om te investeren in het Internet of Things, ofwel ioT. Vooral het feit dat veel van de technologie nog niet is uitontwikkeld jaagt het Nederlandse bedrijfsleven schrik aan. Zeker een kwart is bovendien onbekend met de mogelijkheden en kansen van Internet of Things. Toch gaat er het komende jaar inmiddels zo’n 2.5 miljoen euro om in IoT.

Dat blijkt uit een onderzoek van ICT-dienstverlener Sogeti naar de status van het IoT bij grote Nederlandse organisaties (meer dan 100 medewerkers). Degenen die wel investeren doen besteden de komende 3 jaar hun budgetten in het ontwikkelen van het softwareplatform. Gedeelde eerste plaats wordt bezet door geld voor integratie met bestaande bedrijfsapplicaties en het vergroten van de connectiviteit.

Opvallend aan het onderzoek is de constatering dat veel IoT-toepassingen veelal door IT-afdelingen van organisaties worden opgezet. De business zelf, met IT als faciliterende factor, speelt een meer ondergeschikte rol. Toch heeft de CIO niet als eerste de verantwoordelijkheid. De beslissing om al dan niet met IoT te gaan werken ligt volgens het onderzoek voornamelijk bij de directie.